Účast třídy H2. v projektu eTwinning

V měsíci listopadu se druhá skupina třídy H2. pod vedením paní učitelky Mgr. Květy Klímové zapojila do mezinárodního projektu eTwinning. Na webové stránce projektu jsme se spojili se třídou ze Střední školy hotelnictví a cestovního ruchu v Nitře na Slovensku. V hodinách ICT jsme nejprve na iPadech vytvořili koláže, kde jsme jim představili každý sám sebe, naši školu, město, kraj a zemi. Potom jsme začali plánovat další část projektu, který jsme nazvali Štědrovečerní večeře. Podstatou bylo uvařit tradiční českou vánoční večeři, naservírovat ji našim hostům, všechno zdokumentovat na iPady a následně se o to podělit s našimi slovenskými „spolužáky“. Bylo potřeba se

Fotodokumentace - odborná stáž žáků v Londýně

Odborné stáže v Londýně, která byla realizována v rámci programu Leonardo da Vinci, se ve dnech 5. - 18. října 2014 zúčastnilo 10 vybraných žáků Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Pedagogický doprovod zajišťoval Mgr. Miroslav Ježek. Zde je několik obrázků z tohoto pobytu, dalších 130 fotografií je k dispozici ve Fotogalerii s názvem Anglie_podzim 2014. Zaměstnanci školy si pak mohou prohlédnout kompletní fotodokumetaci, jejímž autorem je Mgr. Ježek, na disku "O" v záložce FOTOGRAFIE - VIDEA a po otevření souboru 2014_10_Anglie.   

Odborná stáž na Sardínii

Ve dnech 14. 9. - 21. 9. 2014 se Mgr. Jana Vozábová zúčastnila v rámci projektu Leonardo da Vinci "Profesní rozvoj učitelů v odborném vzdělávání" odborné stáže na Sardinii, která měla za cíl seznámit se s animátorskou činností jako vzrůstajícím segmentem na trhu cestovního ruchu a se službami volného času v cestovním ruchu.

Pracovní stáž našich žáků v Londýně - říjen 2014

Do projektu „Zahraniční praxe v Londýně“ v programu Leonardo da Vinci jsou zapojeny Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a ADC College Londýn. Cílem projektu je umožnit žákům školy odbornou praxi v zahraničním prostředí a tím zdokonalit odborné, jazykové, sociální a interkulturní kompetence. V rámci projektu se realizují čtrnáctidenní odborné stáže v londýnských firmách. Stáže se zúčastní vybraní žáci 3. a 4. ročníků se zaměřením na ekonomiku, hotelnictví a cestovní ruch. Stáží v termínu 5. až 18. října 2014 se účastní celkem 10 žáků školy. Samotnému výjezdu žáků spolu s pedagogickým doprovodem předcházelo několik měsíců intenzivních příprav –

Pracovní stáž našich žáků v Londýně - duben 2014

Do projektu „Zahraniční praxe v Londýně“ v programu Leonardo da Vinci jsou zapojeny Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a ADC College Londýn. Cílem projektu je umožnit žákům školy odbornou praxi v zahraničním prostředí, prohloubit jejich odborné znalosti a dovednosti a zlepšit jejich jazykové a komunikační dovednosti. V neposlední řadě je naším cílem posílit kulturní a sociální zkušenosti mladých lidí a vhodně prezentovat naši zemi v zahraničí. V rámci projektu se realizují čtrnáctidenní odborné stáže v londýnských firmách, kterých se účastní vybraní žáci 3. a 4. ročníku se zaměřením na ekonomiku, hotelnictví a cestovní ruch. Stáží v

Zahraniční stáž v Londýně - listopad 2013

Ve dnech 3. - 16. 11. 2013 se uskutečnil první běh stáže, během které si žáci naší školy mohli vyzkoušet, jaké to je pracovat v zahraničí, žít s neznámými lidmi a dorozumívat se cizím jazykem. Již několik měsíců předem bylo vybráno deset statečných studentů ze tříd A4.A, A4.B a E4. Při výběru se zohledňoval nejen prospěch, ale také počet zameškaných hodin a samostatnost. Vybraní studenti potom prošli přípravou, která se věnovala odborné angličtině, obecnému jazyku a kulturním odlišnostem, celkový rozsah přípravy byl 25 hodin. Kromě toho žáci vyplňovali různé formuláře, dotazníky i testy z anglického jazyka, na jejichž základě jim

Zprávy ze stáží v Londýně - II. část

11. 11. 2013 - První týden stáže proběhl dobře. V neděli si nás rozvezly rodiny, v pondělí nás rodiny (až na jednu výjimku) dovezly městskou dopravou k ADC, kde jsme byli opět proškoleni a pak jsme si zkusili cestu do práce. Žáci na to dostali mobily ADC, ale nikdo je nepoužil, všichni trefili dobře. Od úterý žáci pracovali. První dny jsme se scházeli po práci, ale jelikož každý končí v jiný čas a pro většinu je to k ADC zajížďka, scházím se s nimi individuálně, pokud chtějí. Komunikujeme spolu přes facebook, kde nám Martin založil skupinu, nebo přes SMS. Mají

Zprávy ze stáží v Londýně - I. část

Skupina stážistů absolvovala již polovinu své zahraniční odborné stáže. Jak se jim daří a co jim přinesl dosavadní pobyt v Londýně? Posíláme srdečný pozdrav z Londýna. První den v rodině byl pro nás velmi náročný a plný zmatků. Musely jsme samy použít zdejší dopravu (autobus) a dojet do ADC. Nutno podotknout, že všechny ostatní ještě v tento den odvážela rodina. Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme čekaly na správné zastávce, ale autobus vždy jen projel a nezastavil a to i přesto, že jsme mávaly rukama, nohama, marně :). V ADC nám bylo sděleno, že autobus zastavuje jen tehdy, pokud

Pracovní stáž našich žáků v Londýně

V letošním roce byla naše škola úspěšná při schvalování projektů Leonardo da Vinci. Byl nám dodatečně schválen projekt z roku 2012 a zároveň i projekt z roku letošního. A tak má 36 našich žáků možnost vyjet za svou první zahraniční pracovní zkušeností. Do projektu jsou zapojeny Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a ADC College Londýn. Cílem projektu je umožnit žákům školy odbornou praxi v zahraničním prostředí, prohloubit jejich odborné znalosti a dovednosti a zlepšit jak jejich jazykové, tak i komunikační dovednosti.  V neposlední řadě je naším cílem posílit kulturní a sociální zkušenosti mladých lidí a vhodně prezentovat naši zemi v zahraničí.  V rámci projektu „Zahraniční

Praxe v zahraničí - přínos pro odborné
vzdělávání žáků

Naše škola realizuje projekt GASTRONOMICKÁ PRAXE V PARTERSKÉM KRAJI v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci - Mobility. Projekt probíhá od července 2012 do května 2013 a na jeho realizaci jsme od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy získali 15 000 EUR. Naším zahraničním partnerem je Střední odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves. Během projektu se uskutečnily dvě čtrnáctidenní odborné stáže ve Spišské Nové Vsi, které se konaly v hotelích Metropol a Preveza a v cukrárně Mňam. Stáží se zúčastnilo 16 žáků oborů vzdělávání Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář a Stravovací a ubytovací služby. Cílem projektu bylo zvýšení odborných vědomostí a dovedností žáků. Ti se také

Projekt "Gastronomická praxe v partnerském kraji"

V rámci programu Leonardo da Vinci realizujeme v období 1. 7. 2012 až 31. 5. 2013 projekt Gastronomická praxe v partnerském kraji, do kterého jsou zapojeny Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves. V rámci projektu se uskuteční odborná gastronomická praxe žáků oborů vzdělání Hotelnictví, Kuchař - číšník a Cukrář ve Spišské Nové Vsi. Projekt umožní zlepšit odborné dovednosti a vědomosti žáků a rozšířit je o nové poznatky ze slovenské gastronomie. Při práci v novém prostředí se zvýší samostatnost a odpovědnost žáků a zlepší se jejich komunikační schopnosti. Stáže budou realizovány ve dvou bězích přímo v

Odborná stáž v Itálii v rámci
programu Leonardo da Vinci

Pět žáků Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod se v květnu letošního roku zúčastnilo odborné stáže v Itálii, kterou organizovala vzdělávací agentura Italy Gastro Promotion, s. r. o. v rámci projektu mobilit programu Leonardo da Vinci. Naši školu reprezentovali žáci druhých ročníků oboru vzdělání Kuchař – číšník Lenka Nádvorníková, Lucie Ondráčková, Michaela Schovancová, Josef Osztatní a Le Quang Cuong, pedagogický dozor zajišťovala Bc. Vlasta Dolejší. Účastníci stáže odjeli do Itálie v sobotu 12. května 2012, cílem jejich cesty byl hotel Raffaelo v italském městě Cesenatico.  Po celé dva týdny byl pro mladé gastronomy připraven bohatý program. Pod vedením italských mistrů kuchařů

Odborná stáž v Itálii 2010

Tři žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod se v březnu letošního roku zúčastnili odborné stáže v Itálii, kterou organizovala vzdělávací agentura Italy Gastro Promotion, s. r. o. Stáž připravila Mgr. Renata Kopecká v rámci projektu mobilit programu Leonardo da Vinci a zúčastnilo se jí celkem 15 žáků z pěti gastronomicky zaměřených škol. Naši školu reprezentovali žáci třetích ročníků oborů vzdělání s výučním listem – budoucí cukrářka Martina Daňková a dva budoucí kuchaři Jan Beránek a Vláďa Bulánek. Účastníci stáže odjeli do Itálie v sobotu 6. března. Cílem jejich cesty byl hotel Roxy Floridiana v italském městě Rimini, kde byli stážisté ubytováni. Po

Praxe v zahraničí - přínos pro odborné vzdělávání
žáků 2009 - 2010

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod realizuje projekt mobilit Praxe v zahraničí – přínos pro odborné vzdělávání žáků v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci.   Odborná stáž Leonardo  (září 2009)   Leonardo - zdravice našich studentů ze Spišské Nové Vsi  (září 2010)   Projekt Leonardo da Vinci (podzim 2010)   Praxe v zahraničí -  přínos pro odborné vzdělávání  (listopad 2010)  

Ponuky služieb vidieckého turizmu

Projekt Střední odborné školy ekonomické ze Spišské Nové Vsi v letech 2008 - 2009 Stáže mobilit  žáků partnerské školy ze Spišské Nové Vsi  (6. 10. - 24. 10. 2008)   Ponuky služieb vidieckého turizmu  (16. 3. - 4. 4. 2009)  

Slovenská a česká gastronomie 2006 - 2007

Projekt mobilit - květen 2006   Odborná stáž na Slovensku - říjen 2006   Odborná stáž na Slovensku - říjen 2007  

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev