Mladé víno 2012

Zobrazeno: 3974

Akademie sommelierů v Novém Bydžově ve spolupráci s Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod organizuje soutěžní setkání mladých sommelierů na téma „Mladé víno“. Soutěž je určena žákům středních odborných škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením, kteří jsou v oboru sommelierství začátečníky.

Termín soutěže: čtvrtek 15. listopadu 2012

Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3185

Každou školu může reprezentovat jeden nebo více žáků.

Vyhodnoceni budou:

  • nejlepší jednotlivci - 1., 2. a 3. místo
  • nejlepší soutěžní družstva – 1., 2. a 3. místo (do hodnocení družstev budou započítány body dvou nejlepších členů družstva; pokud bude školu reprezentovat pouze jeden žák, do hodnocení družstev nebude škola začleněna).

Soutěž se bude skládat ze dvou částí:

1. Teoretická část
Žáci písemně odpovědí na otázky zaměřené na základní znalosti z oblasti sommelierství: vinařské oblasti v ČR, rozdělení a značení vín (etiketa), stručná výroba bílého révového vína, teploty podávání vín, zařazení vín k pokrmům na menu, odborná terminologie. Konkrétní požadavky budou zaslány všem přihlášeným školám e-mailem do 2. 11. 2012.


2. Praktická část
Každý účastník předvede ukázku otvírání tichého vína u stolu hosta a jeho servis podle gastronomických a společenských pravidel. Představí tak mladé víno původem z ČR nebo jiné země, které si sám přiveze. Každý soutěžící si přiveze rovněž všechny pomůcky, které bude během soutěže používat.
Soutěžící budou oblečeni do školních uniforem nebo do společenského oděvu.

Komisi budou tvořit nestranní odborníci v čele s panem Petrem Doležalem, DiS., zakladatelem akademie sommelierů v Novém Bydžově.

Startovné: Kč 300,-- na jednoho soutěžícího.
Úhrada startovného proběhne v hotovosti při registraci soutěžících. Startovné zahrnuje občerstvení, oběd a ceny pro žáky.
Pedagogický doprovod obdrží občerstvení, za přihlášený oběd uhradí na místě v hotovosti Kč 58,-.

Časový harmonogram soutěže:

7:30 8:30   Prezentace účastníků.
8:30 9:00   Slavnostní zahájení soutěže
9:00 9:30   Teoretická část soutěže
9:30 10:00   Přestávka - občerstvení
10:00 13:00   Praktická část soutěže
13:00 14:00   Oběd
14:00 14:30   Vyhlášení výsledků soutěže

Poznámka: Časový harmonogram může být dodatečně upraven podle skutečného počtu přihlášených soutěžících.
 
Přihlášku do soutěže zasílejte do 6. listopadu 2012 písemně na adresu školy (Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Ing. Marie Mrázová, Kyjovská 3187, 580 02 Havlíčkův Brod) nebo e-mailem na adresu mrazova@oahshb.cz.


>>>Přihlášku v elektronické podobě najdete zde<<<

 

Vaše dotazy a připomínky budou řešeny prostřednictvím e-mailové adresy  mrazova@oahshb.cz. nebo  sobotova@oahshb.cz, případně na telefonním čísle 731 483 661 nebo 734 417 307.

Těšíme se na vaši účast v soutěži.  

 
Ing. Marie Mrázová
zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 
 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita