Mladé víno 2013

Zobrazeno: 3470

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Akademie sommeliérů České republiky pořádá setkání mladých sommelierů na téma „Mladé víno 2013“. Soutěž je určena žákům středních odborných škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením, kteří jsou v oboru sommelierství začátečníky. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze, jehož zástupci budou hosty školy v průběhu soutěže.

Termín soutěže: čtvrtek 21. listopadu 2013

Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3185

Každou školu může reprezentovat jeden nebo více žáků.

Vyhodnoceni budou:

  • nejlepší jednotlivci - 1., 2. a 3. místo
  • nejlepší soutěžní družstva – 1., 2. a 3. místo (do hodnocení družstev budou započítány body dvou nejlepších členů družstva; pokud bude školu reprezentovat pouze jeden žák, do hodnocení družstev nebude škola začleněna).

Soutěž se bude skládat ze dvou částí:

1. Teoretická část
Žáci písemně odpovědí na testové otázky, které se budou týkat mladého vína a jeho výroby. 

2. Praktická část
Každý účastník předvede ukázku otvírání mladého vína u stolu hosta a jeho servis podle gastronomických a společenských pravidel. Představí tak mladé víno původem z ČR, Francie nebo jiné země, které si sám přiveze. Každý soutěžící si přiveze rovněž všechny pomůcky, které bude během soutěže používat.

Soutěžící budou oblečeni do školních uniforem nebo do společenského oděvu.

Komisi budou tvořit nestranní odborníci v čele s panem Petrem Doležalem, DiS., ředitelem Akademie sommelierů ČR.

Startovné: Kč 300,-- na jednoho soutěžícího.
Úhrada startovného proběhne v hotovosti při registraci soutěžících. Startovné zahrnuje občerstvení, oběd a ceny pro žáky. Pedagogický doprovod obdrží občerstvení, za přihlášený oběd uhradí na místě v hotovosti Kč 60,-.

Časový harmonogram soutěže:

7:30 8:30   Prezentace účastníků.
8:30 9:00   Slavnostní zahájení soutěže
9:00 9:30   Teoretická část soutěže
9:30 10:00   Přestávka - občerstvení
10:00 13:00   Praktická část soutěže
13:00 14:00   Oběd
14:00 14:30   Vyhlášení výsledků soutěže

Poznámka: Časový harmonogram může být dodatečně upraven podle skutečného počtu přihlášených soutěžících.
 
Přihlášku do soutěže zasílejte do 11. listopadu 2013 písemně na adresu školy (Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Ing. Marie Mrázová, Kyjovská 3187, 580 02 Havlíčkův Brod) nebo e-mailem na adresu mrazova@oahshb.cz nebo  sobotova@oahshb.cz. Vaše dotazy a připomínky k soutěži budou řešeny prostřednictvím těchto e-mailových adres, případně na telefonních číslech 731 483 661 či 734 417 307.


>>>Přihlášku v elektronické podobě najdete zde<<<

Těšíme se na vaši účast v soutěži.  

 
Ing. Marie Mrázová
zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 
 

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev