MZ podzim 2019 - sdělení ředitele spádové školy

Zobrazeno: 824

 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je spádovou školou pro 8 středních škol okresu Havlíčkův Brod.

 • Gymnázium Havlíčkův Brod
 • Gymnázium Chotěboř
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 • Akademie - VOŠ, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
 • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části MZ se konají na pracovišti Bratříků 851 v učebnách ve IV. poschodí.

Na pozvánce k písemným zkouškám (zajišťuje příslušná kmenová škola) má každý uchazeč uvedenou zkušební učebnu, která vychází z plánování v informačním systému IS CERTIS (např. M_401; M_402,....). Ovšem skutečné umístění učebny na dané adrese stanovuje vždy ředitel školy. Proto je bezpodmínečně nutné po vstupu do školy velice pečlivě zkontrolovat jmenné seznamy uchazečů v jednotlivých učebnách.

Jmenné seznamy žáků na jednotlivé písemné zkoušky společné části MZ budou umístěny:

 • na nástěnce ve vstupní hale budovy školy v ulici Bratříků 851
 • na nástěnce v I. patře na chodbě
 • na příslušných učebnách ve IV. patře

 

Jednotné zkušební schéma

 

Do zkušební učebny je nutno se dostavit včas, nejpozději v čase zahájení dané zkoušky. Přijde-li uchazeč později, nebude ke zkoušce připuštěn. Certifikovaní zadavatelé budou před zahájením dané zkoušky kontrolovat totožnost uchazeče (občanský průkaz nebo cestovní pas), pozvánku ke zkoušce a donesené povolené pomůcky. V jednotlivých předmětech lze využít:

1. ČESKÝ JAZYK_ písemná práce:
    - Pravidla českého pravopisu

2. CIZÍ JAZYK_ písemná práce:
    - slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu

3. MATEMATIKA_didaktický test:
    - Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ (bez poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno)
    - kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

V Havlíčkově Brodě dne 16. 8. 2019

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita