Nabídka gastrokroužku pro žáky ZŠ

Zobrazeno: 1067

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův nabízí ve školním roce 2018 - 2019 zájemcům z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol účast a celoroční činnost v GASTROKROUŽKU. Podrobnější informace naleznete v níže uvedeném dokumentu.

Kdy se bude kroužek konat?

- každé liché pondělí od 14:30 - 16:30 hodin
- zahájení činnosti: pondělí 22. října 2018 ve 14:30 hodin na praovišti Bratříků 851.

Kde se bude kroužek konat?

- v budovách Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, tedy:
   a) na pracovišti Kyjovská 3187: gastrocentrum, cukrářské dílny, učebna stolničení
   b) na pracovišti Bratříků 851: recepce, kuchyňky, učebna stolničení

Kolik bude kroužek stát?

- předpokládaná výše poplatku na žáka: 500,- Kč.

Další konkrétní informace podá a veškeré dotazy zodpoví Ing. Marie Mrázová, zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování (tel.: 569 430 640; 731 483 661). Vyplněné a podepsané přihlášky je třeba odevzdat na první schůzce  22. 10. 2018. 

 

Náhled dokumentu:

 
 
V Havlíčkově Brodě dne 11. 10. 2018

Ing. Marie Mrázová

zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev