Nabídka nového učebního oboru
Prodavač - operátor skladu

Zobrazeno: 4408

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod nabízí od příštího školního roku obor vzdělání s výučním listem Prodavač se zaměřením operátor skladu. Je určen pro chlapce i dívky, kteří se po deváté třídě základní školy chtějí vyučit v široce zaměřeném obchodně-ekonomickém oboru s důrazem na praktické dovednosti.

 
Ve výuce se žáci naučí kvalifikovaně prodávat zboží různého sortimentu, pracovat s pokladnami a pokladními systémy, zvládat činnosti spojené s příjmem a výdejem zboží, vedením dokumentace, prováděním inventur a vyřizováním reklamací, vedením podnikatelské agendy. K práci využívají informační a komunikační technologie, seznámí se s jednotlivými druhy zboží, druhy materiálů a možnostmi jejich použití, naučí se také vyplňovat různé formuláře potřebné pro práci ve skladě. Nedílnou součástí učebního plánu je odborný výcvik, který bude probíhat ve škole, a především ve firmách našeho regionu.
 
Absolventi tohoto oboru se uplatní jako prodavači, pokladníci, a také jako skladníci v obchodě a ve firmách a společnostech, které mají vypracovaný systém skladového hospodářství. Budou připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, prodávat zboží, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky, skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, pracovat na různých pokladních systémech, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.
 

Mezi největší výhody oboru patří:

  • získání základů obchodně-ekonomického vzdělání
  • flexibilita v praxi (prodavač, pokladní, skladník)
  • získání dovednosti efektivně ovládat klávesnici PC desetiprstovou metodou
  • získání osvědčení způsobilosti k obsluze vysokozdvižného vozíku v rámci odborného výcviku
 
Obor vzdělání je ukončen závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení absolvent obdrží výuční list a má vysoké předpoklady uplatnit se v obchodě i ve firmách provozujících sklady s rozličnými systémy skladového hospodářství a s oběhem různého druhu zboží. Absolventi jsou též připraveni na jiná povolání, kde je potřeba zvládat vedení evidence s využitím výpočetní techniky, provádění inventur a vyřizování reklamací, vedení předepsaných dokladů potřebných ke skladování, komunikaci se zákazníkem. Absolvent má osvojeny také základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.
 
Učební plán a charakteristiku oboru naleznete na adrese:
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev