Náš výlet za krásami Domažlicka

Zobrazeno: 2742

Ve druhém ročníku nás čekalo rozhodování o výběru volitelných předmětů na další školní rok. Zaujal mne předmět Průvodce cestovního ruchu. Dělat průvodce je v dnešní době běžné, ale takové zaměstnání vyžaduje přípravu a zájem se neustále vzdělávat. Nakonec jsem si tento předmět vybrala a spolu s dalšími šesti spolužáky jsme se stali průvodci-začátečníky.

Naším hlavním úkolem bylo pořádání zájezdu pro třídu H3. a H2. Byla vybrána lokalita Domažlicko. Postupně jsme si zpracovávali informace, dokumenty, plánovali trasu, rezervovali ubytování a dávali dohromady všechny potřebné materiály. Každý z nás si vytvořil desky, do kterých jsme si všechny dokumenty zakládali.

Výlet začal 26. dubna 2017. Odjeli jsme brzo ráno z Havlíčkova Brodu. V autobuse proběhl výklad o městě Humpolec. Naší první zastávkou bylo město Koloveč, kde jsme měli prohlídku Muzea řemesel. Další program byl v Domažlicích. Tam průvodce podal výklad a zadal účastníkům úkol. Po jeho splnění byli vylosovaní řešitelé odměněni. V tomto městě mohli dobrovolníci navštívit vyhlídkovou věž a pak následoval hodinový rozchod. Naší další zastávkou byla obec Újezd. I zde nás čekal výklad a prohlídka statku Jana Sladkého Koziny. Den jsme zakončili u pomníku Jindřicha Šimona Baara. Výklad o tomto pomníku a městysu Klenčí proběhl v autobuse. Po vydařeném dni, jsme konečně dorazili do penzionu Rybník a proběhlo následné ubytování.

Druhý den jsme ráno zabalili věci, posnídali, vyřešili naše průvodcovské povinnosti a už nás čekal další program. První zastávkou bylo město Poběžovice. O městu a okolí byl výklad v autokaru. Poté následovala prohlídka zámku v Horšovském Týnu. Dalším nezapomenutelným zážitkem byl klášter v Kladrubech. Naším posledním místem, na které se účastníci mohli těšit, bylo město Stříbro. Tam byl výklad a hodinový rozchod. Našim posledním úkolem dne bylo rozloučení se s účastníky, poděkování jim za účast, pozornost a dopravení je opět do Humpolce a Havlíčkova Brodu. Zároveň jsme poskytli účastníkům formuláře, ve kterých hodnotili naši práci.

Věříme, že se všem účastníkům náš zájezd líbil. Děkujeme, že i přes nepříznivé počasí se nenechali odradit. Také chceme dalším ročníkům popřát hodně štěstí při organizování zájezdů. Naši práci v roli průvodců bereme jako velmi přínosnou pro náš obor i případné další studium či zaměstnání. Nejlepší zkušenosti jsou ty ověřené praxí.

 

 

Martina, Jirka, Luky, Víťa, Nikča a Drahuška – průvodci z H3.

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev