Návštěva Osvětimi

Zobrazeno: 2901


V pondělí 6. března jsme se (třída E3.) spolu s třídou E2. a několika zástupci třídy A3. zúčastnili nevšedního výletu do polské Osvětimi. Vyrazili jsme v půl sedmé ráno a cesta do tábora smrti trvala necelých 5 hodin. Organizátorem zájezdu byl pan ředitel Mgr. Jiří Forman, od kterého jsme se po cestě dozvěděli, co nás vlastně čeká a také mnoho informací o koncentračním táboře.

Prohlídka tábora Auschwitz I a Auschwitz II trvala 3,5 hodiny. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny a ke každé skupině bylpřidělen jeden průvodce. Začínali jsme v koncentračním táboře Auschwitz I, do kterého jsme vstupovali bránou s pověstným nápisem „Arbeit macht frei“. Během prohlídky, doprovázené emotivním výkladem paní průvodkyně, nás opravdu mrazilo. Prošli jsme téměř celým táborem, nahlédli do několika budov, ve kterých vězni bydleli, a nakonec jsme vstoupili i do tehdejší plynové komory a krematoria. Po zhruba dvouhodinové prohlídce jsme nastoupili do autobusu a přejeli do tábora smrti – Auschwitz II.

 

Před bránou druhého tábora na nás opět čekala paní průvodkyně, se kterou jsme šli podél kolejí, po nichž přijížděly transporty vězňů do tábora, až k rampě, na které se odehrávaly nelidské scény selekce vězňů. Pak jsme pokračovali cestou, po které vězni směřovali na smrt do plynových komor. Na jejich místě se dnes nachází památník a trosky zničených krematorií. V samotném závěru jsme vstoupili do dřevěných „baráků“, které byly v letech 1943 – 1945 plné nemocných, vyhublých a zubožených vězňů, a do boudy s primitivními toaletami. Prohlídku jsme zakončili mrazivým výhledem z hlavní věže.

O tomto výletu se nedá říci, že byl hezký, ale bezesporu pro nás pro všechny velmi poučný. Všem se nám Osvětim vryje do paměti jako místo, které změnilo tisíce lidských osudů.


Natálie Veselská a Aneta Bártová, třída E3.

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev