Výroční zpráva za rok 2014

  Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout     Výroční zpráva za rok 2014 Zobrazit | Stáhnout        

Výroční zpráva za rok 2013

  Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout   Výroční zpráva za rok 2013 Zobrazit | Stáhnout            

Výroční zpráva za rok 2012

  Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout   Výroční zpráva za rok 2012 Zobrazit | Stáhnout    

Výroční zpráva za rok 2011

    Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout Výroční zpráva za rok 2011 Zobratit | Stáhnout                  

Dokumenty Nadačního fondu "EKONOM"

  ROK 2011 Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout Výroční zpráva za rok 2011 Zobratit | Stáhnout   ROK 2012 Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout   Výroční zpráva za rok 2012 Zobrazit | Stáhnout   ROK 2013 Zásady čerpání NF EKONOM Zobrazit | Stáhnout

Nadační fond "EKONOM" - základní informace

Nadační fond EKONOM je řádně zaregistrován v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové a jeho účelem je podporovat výchovu a vzdělávání žáků naší školy. Správní rada nadačního fondu, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci školy, zaručuje, že prostředky fondu budou vždy vynaloženy výhradně ve prospěch našich žáků a v souladu se statutem nadačního fondu EKONOM. Prioritou ve využívání prostředků fondu je nákup učebních pomůcek, finanční odměny pro úspěšné žáky, podpora mezinárodních výměn studentů, sportovních a kulturních akcí, podpora odborného vzdělávání žáků školy (příspěvky na kurzovné na odborné kurzy pro žáky oborů vzdělání zakončených výučním listem) apod. Fond je finančně zajištěn dary sponzorů. Ty jsou však nárazové

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita