Novinky z řad studentstva

Zobrazeno: 1283

 

Drazí studenti, máme pro vás velice dobrou zprávu. Máme jasné slovo v našem kraji!


Dne 8. ledna se vybraní zástupci školního parlamentu Pavlína Klementová, Vincent – Lukas König a Barbora Marešová, zúčastnili zasedání Rady studentů Kraje Vysočina na Krajském úřadě v Jihlavě, kde se sešli zástupci škol z řad studentů z celé Vysočiny. Největší novinkou je oficiální založení Rady studentů za náš kraj, která byla vytvořena pro přípravu kulturních akcí, navázání nové spolupráce mezi školami, ať už v rovině kraje nebo okresu, ale hlavně jednodušší řešení studentských problémů a prosazení našich návrhů. Už teď pracujeme na přípravě společných sportovních nebo kulturních akcí pro vás.

Věříme, že hlas studentů Kraje Vysočina tímto získal ještě větší možnosti. Jakékoliv návrhy a připomínky nezapomeňte sdělit školnímu parlamentu.

Váš školní studentský parlament

B. Marešová, E2.

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev