Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídku školy spustíte třemi způsoby: 1.  Kliknutím na tento odkaz:     http://www.oahshb.cz/virtualni-prohlidka/Pano_vr1.html  2. V levém sloupci hlavní nabídky volbou záložky "Virtuální prohlídka"  v oddílu "O ŠKOLE" 3. Vpravo nahoře kliknutím na blikající nápis "virtuální prohlídka"     Mezi jednotlivými pohledy se lze pohybovat: - kliknutím na příslušný obrázek- přepínáním pomocí znázorněných šipek- na mapce školy kliknutím na příslušný červený bod   V Havlíčkově Brodě dne 4. 10. 2010 Mgr. Karel Sedlákzástupce ředitele

Registrace školy

  Kde všude je naše škola zaregistrována:   ASOCIACE ČÍŚNÍKŮ   ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ   ASOCIACE OBCHODNÍCH AKADEMIÍ   ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR JAZYKOVÁ ŠKOLA JANY TRUBÁKOVÉ - LCCI   HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HAVLÍČKŮV BROD   STREDNISKOLY.CZ   VZDELANI.CZ   SKOLY.CZ  

CHARAKTERISTIKA:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je veřejná střední škola s dlouhou tradicí. Její nejstarší součást vznikla již v roce 1909. Dnes škola patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školám v Kraji Vysočina. Poskytuje vzdělávání v maturitních, učebních i nástavbových oborech zaměřených na ekonomiku, gastronomii a služby a svým žákům nabízí řadu nadstandardních služeb. Škola dnes sídlí ve dvou budovách – v ulici Bratříků, kde probíhá výuka žáků především v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v ulici Kyjovská, kde je umístěno teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělání s výučním listem. Žáci se vzdělávají v nejmodernějších odborných učebnách

HISTORIE:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vznikla 1.7. 2006 přejmenováním Obchodní akademie a Integrované střední školy obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, jež vznikla 1. 7. 2004 sloučením Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851.   Odkazy na původní stránky jednotlivých škol:  

INTRANET - interní webové stránky

Vstupujete do neveřejné části webu, pro vstup bude vyžadováno přihlášení.   Suplování a rozvrhy: Suplování Rozvrh pro tento školní rok   Pouze pro zaměstnance: Údržba - správa budov Helpdesk - IT Učebny ICT Bratříků

Školní kavárna na Kyjovské

Bufet nabízí žákům i zaměstnancům školy poměrně široký sortiment teplých i studených nápojů, cukrovinek, cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně. Obsluhu a přípravu výrobků studené kuchyně zajišťují žáci prvního ročníku oboru vzdělání Kuchař – číšník, na přípravě cukrářských dobrot se podílejí žáci oboru vzdělání Cukrář. V průběhu několika dnů bude dokončeno vybavení prostoru kavárny tak, aby tato část školní budovy mohla sloužit k občerstvení a relaxaci. Věříme, že většina žáků i zaměstnanců školy bude nabízených služeb využívat a stane pravidelnými návštěvníky kavárny.      ...

Německy - Deutsch

Unsere Schule wurde in 2004 durch die Fusion von drei Schulen gegründet. Der Schuldirektor ist Mgr. Jiri Forman. Zurzeit bildet unsere Schule beinahe 700 Schüler aus.     Wir bieten breites Ausbildungsangebot, das an Ökonomie, Gastronomie, Handel und Unternehmen gerichtet ist. Der Unterricht ist in den modernsten Fachklassenräumen verlaufen: Multimedial-, Sprach-, Informatik-, Kommunikationstechnologie-, Biologie-, Gastronomieklassenräumen. Die Schülerfachausbildung in Fächer mit dem Lehrbrief verläuft teilweise in der Schule, teilweise in Betriebe   Unsere Schule bietet folgendes an: Intensivfremdsprachenstudiumsmöglichkeit mit der Auswahl aus fünf Weltsprachen – Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch; Möglichkeit die internationalgültigen Zertifikate LCCI zu gewinnen; kostenloser

Francouzsky - Francais

  Notre école a été née en 2004 de la fusion de trois écoles. Mgr. Jiří Forman est le directeur. Actuellement, elle dispense son enseignement à peu près de 700 élèves.   Notre offre éducative est vaste, elle s´oriente vers l´économie, la gastronomie, le commerce et l´entreprise. L´enseignement se déroule dans les salles spécialisées les plus modernes, il y a des salles multimédias, de langues, d´informatique, de biologie et de gastronomie. La formation professionnelle des élèves de l´option avec certificat d´aptitude professionnelle se déroule pour une part à l´école, pour l´autre en entreprises.   L´école offre:  possibilité d´étude intensive des langues étrangères et choix

Anglicky - English

  Business Academy and Hotel School Havlíčkův Brod Our school started up in 2004 by joining three schools. A headmaster is Mgr. Jiří Forman. Presently the school educates almost 700 pupils   The school provides wide educational offer focused on economy, gastronomy, business and entrepreneurial activities. The educational courses take place in the most modern special classrooms – multimedia, language, IT and classrooms for science and gastronomic subjects. Special training of pupils with vocational certificate takes place partly at school and partly at permanent establishment (firms).     School offers:   posibility of intensive study of foreign languages, choice of

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev