Ohlédnutí za DOD 2018

Zobrazeno: 1660

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se uskutečnil na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod již tradiční Den otevřených dveří & Den vánoční gastronomie. Podobně jako vloni, byl i v letošním roce, zaměřen především na cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd základních škol. Proto si učitelé jednotlivých předmětových komisí připravili pro tyto návštěvníky celou řadu nejrůznějších soutěží ověřujících vědomosti, postřeh, myšlení, paměť i praktické dovednosti. Žáci byli k soutěžím motivováni velmi zajímavými závěrečnými odměnami. Tou nejhodnotnější byl v tomto školním roce DOTYKOVÝ TABLET SAMSUNG - podrobnější informace o soutěžích zde. O vítězi hlavní ceny až v závěru článku.

Kromě soutěží však byly k vidění obvyklé i méně tradiční prezentace ekonomických a gastronomických oborů - slavnostní vánoční tabule, rozmanité ukázky studené kuchyně a cukrářských výrobků, vyřezávání ovoce, kavárna a středisko oboje ve stylu první republiky, prezentace fiktivních firem, cizích jazyků, ICT, přírodovědných a společenskovědních předmětů, zazněly i vánoční písně a koledy, a ještě mnoho a mnoho dalšího. Nakonec přišel i slibovaný Mikuláš s čertem a andělem.

Opět to byla velice rozsáhlá, náročná a vzorně připravená akce.
 

A jaký byl itinerář prohlídky?


► Vstupní hala, školní bar
- úvodní informace a materiály o škole, výdej hracích karet, průvodci, sbírka pro Benediktus, přihlášky ke studiu, k přípravným kurzům a přijímačkám nanečisto.

   
   

 ►  Hala v 1. patře - slavnostní vánoční tabule, prezentace cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně  

 
   
   

 
►  Hala v 1. patře - vánoční písně a koledy: Mgr. Květa Klímová + žáci třídy H2.S + Ondřej Vojtěch 

 


Ukázka vystoupení:   YouTube 

 

►  Učebna č. 110: středisko Prvorepubliková kavárna, posezení pro návštěvníky

   
   

  ►  Učebna č. 202: prezentace výuky českého jazyka a společenskovědních předmětů

 
   

► Učebna č. 203prezentace výuky cizích jazyků

   
   

►  Učebna č. 204 - prezentace přírodovědných předmětů

 
 

►  Učebna č. 206: informační a komunikační technologie

 
   

►  Učebna č. 207: středisko Fiktivní firmy

 
 

►  Učebna č. 301: gastronomické dovednosti a znalosti

 
 
 

►  Učebna č. 302: středisko První republika u stolu

   
   

 

►  Učebna č. 303: informace o gastronomických oborech

   
   

 

►  Učebna č. 304: informace o ekonomických oborech

 
 

 

►  Učebna č. 305: středisko Ekonomické předměty + PEK

   
   

 
►  Tělocvična: dovednostní soutěže ve florbalu a košíkové

 
 

A v samotném závěru DOD došlo na slibované losování hlavních cen. Šťastným výhercem dotykového tabletu SAMSUNG GALAXY se stal  Patrik Mendl z Lučice, žák 9. třídy ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. Gratulujeme!

 

K vidění toho bylo ovšem daleko více. Z technických důvodů není ale dost dobře možné veškeré činnosti a aktivity tady zveřejnit. Všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh dne otevřených dveří, patří obrovské poděkování a uznání za odvedenou kvalitní práci.

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

Dalších 120 fotografií je umístěno ve fotogaleri s názvem DOD 2018.

Foto: Ing. Zdeněk Janča, Mgr. Karel Sedlák

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev