Olympiáda v českém jazyce

Zobrazeno: 1085

 


Dne 26. 11. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se ho zúčastnilo 12 studentek ze všech studijních oborů – Ekonomické lyceum (6), Obchodní akademie (3) a Hotelnictví (3). K ostříleným matadorkám z vyšších ročníků se přidala i děvčata z 1. ročníků a rozhodně nezůstala pozadu!

Soutěžící musely prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky a svou schopnost aplikovat je v praxi. Při vypracovávání úkolů se hodila bohatá slovní zásoba, dovednost správně a výstižně formulovat větu, ale například i znalost slovního přízvuku.

Ve slohové části bylo zadané téma „Stojím tu už celá staletí“. Hodnotila se mimo jiné nápaditost, originalita, vhodný výběr jazykových prostředků, plynulost a pravopisná správnost textu.

Výkony soutěžících posoudila komise ve složení Mgr. Jarmila Zrnová, Mgr. Andrea Dolejšová a Mgr. Iva Sobotková.

Výsledky jsou následující:

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů
1. místo Michaela Kozlová H4. 28
2. místo Vladěna Mašková E4. 24
3. místo Denisa Simunová E1.A 19

Studentky na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se uskuteční 28. 1. 2019. Věříme, že budou úspěšně reprezentovat naši školu.

Všem děvčatům za účast ve školním kole děkujeme.

Mgr. Iva Sobotková
předsedkyně předmětové komise ČJL a SV

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev