Olympiáda v českém jazyce

Zobrazeno: 211

 

Dne 21. 11. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se ho zúčastnilo 17 studentů ze všech studijních oborů – Ekonomické lyceum (7), Obchodní akademie (8) a Hotelnictví (2). Je potěšitelné, že více než polovinu tvořili žáci 1. ročníků. A rozhodně nezůstali pozadu!

Soutěžící museli prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky a svou schopnost aplikovat je v praxi. Při vypracovávání úkolů se hodila bohatá slovní zásoba, dovednost správně a výstižně formulovat větu, ale například i znalost frazémů.

Ve slohové části bylo zadané téma „Co všechno umí podzim“. Hodnotilo se mimo jiné dodržení tématu, nápaditost, originalita, vhodný výběr jazykových prostředků, plynulost a pravopisná správnost textu.

Výkony soutěžících posoudila komise ve složení Mgr. Iva Sobotková a PhDr. Jaromíra Kvačková.

Výsledky jsou následující:

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů
1. místo Matěj Kotas A1. 31
2. místo Kateřina Veselská E2.A 30
3. místo Tereza Císařová E3.A 29

Studenti na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se uskuteční 23. 1. 2020. Věříme, že budou úspěšně reprezentovat naši školu.

Všem studentům za účast ve školním kole děkujeme.
 

Mgr. Iva Sobotková
předsedkyně předmětové komise ČJL a SV

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev