Olympiáda v českém jazyce 2011/2012 - výsledky
školního kola

Zobrazeno: 4028

Dne 7. 12. 2011 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 14 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum.

Zadání bylo jako obvykle rozdělené na 2 části – část mluvnickou (max. 20 bodů) a část slohovou (max. 10 bodů), v níž řešitelé měli za úkol napsat příběh, jehož kostru budou tvořit zadané obrázky. Soutěžní úkoly rozhodně nebyly jednoduché, přesto se s nimi účastníci olympiády vypořádali se ctí.

Porota - ve složení Mgr. Jarmila Zrnová, Mgr. Iva Sobotková, Mgr. Iva Běloušková, Mgr. Petra Krulová - velmi pečlivě zvažovala výkony jednotlivých řešitelů a nakonec rozhodla takto:

Pořadí   Jméno a příjmení Třída Počet bodů
 1. - 2.    Lucie Holcová E3. 24
 1. - 2.    Nikola  Růžičková E2. 24
3.    Petra Pospíchalová A4.B 22

Všem účastníkům děkujeme za jejich iniciativu a zájem o mateřský jazyk a blahopřejeme studentkám, které postupují do okresního kola Olympiády v českém jazyce. Bude se konat 21. března 2012.

  

 Mgr. Jarmila Zrnová, předsedkyně předmětové komise ČJL                                                                                     

 

 

 


 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev