Oslavili jsme 100. výročí vzniku republiky

Zobrazeno: 1275

Pátek 26. října 2018 proběhl na Obchodní akademii a Hotelové škole tak trochu netradičně. Místo klasické výuky se konal projektový den, ve kterém si žáci i učitelé připomínali události spojené se 100. výročím vyhlášení samostatné Československé republiky.

Studenti nejprve navštívili filmové představení Jan Palach, jehož příběh na ně hluboce zapůsobil a mnozí si uvědomili, že za svobodu a demokracii je třeba bojovat a střežit si ji.

Nezapomněli jsme ani na významné osobnosti spojené s naší historií a zastavili jsme se u památníku Karla Havlíčka Borovského a Tomáše Garrigue Masaryka. Vyslechli jsme informace o jejich životě a díle a u Masarykova pomníku ředitel školy Mgr. Jiří Forman položil za všechny žáky a zaměstnance školy kytici s trikolórou jako vyjádření úcty k našemu prvnímu prezidentovi. Žákyně a žáci třídy H2.S zde zazpívali jeho oblíbenou píseň Ach synku, synku.

Náš projektový den pokračoval návštěvou Muzea Vysočiny, které k tomuto výročí připravilo dvě výstavy – 100 let republiky a Osmičková výročí. Část žáků si také prohlédla výstavy Zlomové osmičky a Dobrých sto v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Vyvrcholením projektového dne se bezesporu stal koncert připravený v rámci projektu Mládež kraji Hudba v myšlenkách Masarykových, v kterém se představili Jindřich Macek (loutna) a Jitka Baštová (akordeon). V pásmu slova a hudby představili život a dílo T. G. Masaryka.

Věříme, že připomenutí zlomové události v našich dějinách – vzniku ČSR – si žáci díky projektovému dnu dobře zapamatují a lépe porozumí naší moderní historii.

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Foto: Ing. Zdeněk Janča

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev