Projekt Studenti čtou a píší noviny - podzim 2015

Byl odstartován další ročník projektu s názvem Studenti čtou a píší noviny, do kterého se naše škola již tradičně zapojuje. Projekt je organizován ve spolupráci s MF Dnes a jeho cílem je naučit studenty středních škol pracovat s denním tiskem. Po celou dobu trvání projektu je mu každý všední den věnována jedna celá strana v novinách. Projekt je určen především žákům 2. ročníků, ale stát se na chvíli novinářem může kterýkoli student! Redakce postupně zadá 3 témata. Všechny zaslané studentské práce budou zveřejněny na internetových stránkách MF Dnes. Nejlepší práce budou každý den otištěny přímo v novinách. Studenti, jejichž práce budou

Téma pro 2. kolo projektu - říjen 2015

Projekt Studenti čtou a píší noviny vstupuje do druhého kola. Nejlepší studentské práce na téma „Uprchlická krize: Hrozba, nebo výzva?“ (téma 1. kola) byly odeslány do redakce MF DNES a dne 12. 10. 2015 bude zahájena dodávka novin do škol. Žáci budou s tiskem pracovat, rozvíjet svoji mediální gramotnost a zároveň budou moci každý den kontrolovat, zda právě jejich práce nebyla vybrána ke zveřejnění a k ocenění. Psát příspěvky na zadané téma mohou všichni žáci školy!   2. téma ke zpracování:     Bezpečí doma, na ulici i na síti Setkali jste se někdy sami nebo ve svém okolí s krádeží, loupeží, nebo jiným trestným činem?

Téma pro 3. kolo projektu - říjen 2015

Projekt Studenti čtou a píší noviny vstupuje do třetího, závěrečného kola. Účastníci již napsali své příspěvky na dvě zadaná témata, pracují pravidelně s novinami a snaží se porozumět specifičnosti práce novinářů. Projekt tak posiluje mediální gramotnost žáků. Psát příspěvky na zadané téma mohou všichni žáci školy!   3. téma ke zpracování:     Můj kraj, moje město: budu tady žít? Jsou Češi, Moravané a Slezané lokálními patrioty? Vracejí se po studiích do svého rodiště? Proč nejsou ochotni stěhovat se kvůli práci? Kde byste chtěli žít, kdybyste si mohli vybrat? Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte

Projekt Studenti čtou a píší noviny - podzim 2014

Stejně jako v předchozích letech se naše škola zapojuje do projektu MF DNES s názvem Studenti čtou a píší noviny. Právě bylo zahájeno jeho podzimní kolo. Projekt je určen především žákům 2. ročníků, ale psát příspěvky do MF Dnes mohou všichni studenti školy!!! Redakce postupně zadá 3 témata. Všechny zaslané studentské práce budou zveřejněny na internetových stránkách MF Dnes. Nejlepší práce budou každý den otištěny přímo v novinách. Studenti, jejichž práce budou publikovány na stránkách MF DNES, dostanou i zajímavé ceny. 1. téma: Máme se bát války? Letos se ve světě něco podstatného změnilo. Západ a Rusko se dostaly do vážného konfliktu. Mír,

Téma pro 2. kolo projektu - říjen 2013

Dne 2.  října 2013 bylo vyhlášeno téma pro 2. kolo projektu Studenti čtou a píší noviny.Do projektu jsou zapojeny třídy E2. a H2., možnost psát příspěvky do MF Dnes však mají všichni studenti školy!!!   Téma ke zpracování:     Moje škola, moje budoucnost!? Za téma svého článku si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku: 1. Jaká by škola měla být (jak by se měla změnit), aby Vás bavila? 2. Je učitel autoritou? Má být raději kamarádem nebo velitelem? 3. Měla by dávat škola při vzdělávání studentů přednost spíše konkrétní praxi nebo raději všeobecné teorii? 4. „Studuji nikoli proto, že mě to baví, ale proto, že musím.“      Jaký mají

Téma pro 3. kolo projektu - říjen 2013

Dne 16.  října 2013 bylo vyhlášeno téma pro 3. kolo projektu Studenti čtou a píší noviny.Do projektu jsou zapojeny třídy E2. a H2., možnost psát příspěvky do MF Dnes však mají všichni studenti školy!!!   Téma ke zpracování:     Globální policie. Globální morálka. Za téma svého článku si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku: 1.  Úloha USA či jiného kontinentálního či světového hegemona při řešení krizí v chaotických zemích. Mají velmoci právo zasáhnout, když vlády jiných států porušují lidská práva, nebo se nemají do cizích záležitostí vměšovat? 2. Jaká je role OSN v nynějším světě? Mají mít spojené národy právo použít při mírových misích zbraně nejen na

Studenti čtou a píší noviny - podzim 2013

Naše škola se i letos zapojuje do projektu Studenti čtou a píší noviny, který byl právě v těchto dnech opětovně odstartován. Do projektu jsou přihlášeny třídy E2. a H2. (žáci těchto tříd budou dostávat zdarma MF Dnes), možnost psát příspěvky do MF Dnes však mají všichni studenti školy!!!  Redakce postupně zadá 3 témata. Všechny zaslané studentské práce budou zveřejněny na internetových stránkách MF Dnes. Nejlepší práce budou každý den otištěny přímo v novinách. Studenti, jejichž práce budou publikovány na stránkách MF DNES, dostanou i zajímavé ceny.   Téma pro 1. kolo:    Volby jako základ právního státu Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu

Téma pro 2. kolo projektu - duben 2013

Dne 3. dubna 2013 bylo vyhlášeno 2. téma jarního kola projektu "Studenti čtou a píší noviny". Své příspěvky mohou psát všichni žáci školy!!! Téma ke zpracování: Hudba v životě lidí - jakou plní roli? Dokážeme si život bez hudby v běžném životě ještě představit?      Hudba provází lidstvo od pradávna. Nejprve plnila roli rituální, náboženskou a postupně se stala formou zábavy. Revoluce nastala ve chvíli, kdy se lidstvo naučilo hudbu zaznamenat, a člověk si tak mohl pustit hudbu, kdykoli se mu zamane. Druhou převratnou věcí se stal „vynález“ videoklipu, tedy pozvednutí hudby na audiovizuální zážitek. 2.1 Jak se změnila role hudby v životě lidí

Téma pro 3. kolo projektu - duben 2013

 Dne 17. 4. 2013 bylo vyhlášeno 3. téma jarního kola projektu "Studenti čtou a píší noviny". Příspěvky mohou psát nejen žáci přímo přihlášených tříd, ale všichni žáci školy! Studium, práce a život v zahraničí      3. 1 Studium v zahraničí        Je to moje právo, ale měla by to být i povinnost?        Je pro nynější život a práci potřebný cizí jazyk?        (kontext: Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo studovat v kterékoli jiné členské zemi         za stejných podmínek jako její občané.) 3.2  Práce v zahraničí        Až budu hledat práci, budu/nebudu hledat uplatnění v zahraničí, protože…        Proč Češi necestují za prací tolik, jako jiné národy?       

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - jaro 2013

Stejně jako v předchozích letech se naše škola zapojuje do projektu Studenti čtou a píší noviny. Právě v těchto dnech bylo odstartováno jarní kolo. V rámci projektu budou žáci přihlášených tříd dostávat zdarma MF DNES, budou ji číst, využívat při vyučování, učit se zaujímat vlastní stanoviska k událostem atd. A samozřejmě si zahrajou na novináře a budou psát. Kromě zapojených tříd (všechny druhé ročníky) mají možnost psát své příspěvky všichni studenti školy!!! Téma pro 1. kolo: Energetika a budoucnost Země Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku: 1. Dobrovolnictví ve firmách - podpora veřejně prospěšných aktivit - má smysl? A jaké aktivity

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" popáté - podzim 2011

Stává se již tradicí, že se naše škola zapojuje do projektu, který organizuje MF DNES a který nese název Studenti čtou a píší noviny. Právě v těchto dnech bylo odstartováno podzimní kolo. V rámci tohoto projektu budou žáci přihlášených tříd dostávat zdarma MF DNES, budou ji číst, využívat ji při vyučování a budou se tak učit pracovat s novinami, hledat v nich informace, předávat je ostatním, hodnotit, zaujímat vlastní stanoviska atd. Kromě práce s tiskem je součástí projektu také psaní článků do MF DNES, a sice na témata zadávaná ve 3 kolech přímo redakcí MF DNES. Nejlepší práce jsou pak zveřejňovány přímo v novinách (autoři obdrží i

Téma pr pro 3. kolo - říjen 2011

Dne 11. 10. 2011 bylo vyhlášeno téma pro 3. kolo projektu "Studenti čtou a píší noviny". Kromě přihlášených studentů mají možnost psát své příspěvky všichni studenti školy!!! Téma ke zpracování: Zlepšováky a příroda       Trochu kostrbatý moderní termín "trvale udržitelný rozvoj" znamená, že se lidé nevzdávají technologického vývoje, ale hledí při tom na životní prostředí. Nejrůznější technické novinky jsou tedy vítány, ale zdravá příroda je jakousi hranicí, za kterou by lidé při jejich vymýšlení neměli zajít. Aby ji zachovali potomkům.         Vyberte si jedno z podtémat:    1. Co si o této koncepci myslíte? Je rozumná? Může v praxi fungovat?   2. Jaký je podle vás ideální poměr mezi "pokrokem"

Téma pro 2. kolo projektu - říjen 2011

Dne 29. 10. 2011 bylo vyhlášeno téma pro 2. kolo projektu "Studenti čtou a píší noviny". Kromě zapojených tříd (E2. a A2.A) mají možnost psát své příspěvky všichni studenti školy!!! Téma ke zpracování: ŠKOLA: INSPIRACE, NEBO INSTITUCE?      „Syn se ve škole učí, jak napsat telegram, který už neexistuje," stěžuje si matka.   Vyberte si jedno z podtémat: 1. Zažili jste nějakou podobnou příhodu? O čem podle vás svědčí? 2. Dokážou školy držet tempo s vývojem společnosti, nebo zaostávají? Pokud zaostávají, proč tomu tak je a jak to řešit? 3. Má se výuka měnit stejně rychle jako nestálé technologie, nebo má být vzdělání ze své podstaty konzervativní? Co

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - podzim 2010

I v letošním školním roce se naše škola zapojí do podzimního kola projektu MF DNES nazvaného Studenti čtou a píší noviny. V rámci tohoto projektu budou žáci přihlášených tříd dostávat zdarma MF DNES, budou ji číst a budou ji využívat při vyučování (především při hodinách českého jazyka, ale i při výuce jiných předmětů). Studenti se tak budou učit pracovat s novinami, hledat v nich informace, předávat je ostatním, hodnotit, zaujímat vlastní stanoviska atd. Důležitou součástí projektu je také psaní článků do MF DNES na témata zadaná redakcí postupně ve 3 kolech. Nejlepší práce budou zveřejňovány přímo v MF DNES (autoři obdrží i zajímavé ceny), všechny práce pak

Téma pro 3. kolo projektu - podzim 2010

  Téma ke zpracování:   ČTU KNIHU. JSEM NORMÁLNÍ?     Za téma svého článku si vyberte nejlépe jednu z podotázek:     1. Čtou děti a teenageři méně než starší generace? Proč? Jak čtete vy?   2. Potřebuje každý člověk číst knihy, nebo se bez toho obejde? Proč?   3. Jakou roli ve vašem životě hrají knihy? Které vás nejvíce ovlivnily? Jak?   4. V čem se liší člověk, který pravidelně čte, od toho, který nečte?   5. Může moderní technika při vzdělávání člověka plnohodnotně nahradit čtení?   6. Jak hodnotíte fenomén Harry Potter – ukazuje trvající poptávku mladých lidí po knihách, nebo je to jen módní trend, který nic neovlivní?   7. Je čtení jen druhem zábavy, který byl

Téma pro 2. kolo projektu - podzim 2010

  Téma ke zpracování: (NE)ZBYTNÝ ALKOHOL?   Alkohol je droga, která ovlivňuje chování lidí. Nesmí se prodávat mladším 18 let, pod jeho vlivem se např. nesmí řídit auto nebo chodit do práce. Ve společnosti je na druhou stranu velký tlak na to, aby člověk při každé oslavě či třeba jenom běžném setkání z přáteli alkohol pil.   Za téma svého článku si vyberte nejlépe jednu z podotázek: 1. Co si myslíte o tomto rozporu? Jaké jsou jeho příčiny a důsledky?   2. Jak vnímáte konzumaci alkoholu kolem sebe (známí, rodina apod.) co do vhodnosti a četnosti? Setkáváte se s důsledky nestřídmého pití?   3. Co si myslíte o hranici 18 let?

Skončil projekt Studenti čtou a píší noviny (2009)

Na začátku jsme, nutno přiznat, koukali malinko vyjeveně. Celá třída zvědavě listovala novinami, většina bručela, že noviny nečte, že ty stránky nedrží pohromadě a k čemu to všechno asi tak bude… Časem se ale názory začaly měnit. Už nás najednou nezajímala jen křížovka a počasí, objevili jsme, že v novinách jsou i jiná zajímavá témata. Získávali jsme přehled, pochopili, kde co hledat, „žhavými“ se stávaly stránky věnované projektu. Zkrátka četli jsme a psali – tak, jak to na nás MF vymyslela… Témata určená k písemnému zpracování byla celkem tři a náš „rozjezd“ byl, pravda, hodně opatrný. Třídou se ozývaly polohlasné výkřiky „Co mám

Téma pro 3. kolo - podzim 2009

Téma ke zpracování: Ke komu vzhlížíme? (vyberte si jeden ze 3 okruhů a inspirujte se jednou či více podotázkami)   Potřebujete vzor? - Kdo je vaším životním vzorem, proč? - Jak se mění vzory lidí a Čechů v dějinách a v poslední době? - Kdo je vzorem pro lidi ve vašem okolí a co si o tom myslíte? - Potřebuje člověk nějaké vzory, aby něco dokázal? - Podle čeho si budete vybírat povolání? Obdivujete i lidi, kteří něco dokázali v řemeslech, manuálních oborech, které dnes nejsou tak populární?   Světové a české elity - Kdo je pro vás největší osobností v dějinách lidstva a jaký může mít vliv dnes? - Kdo je

Téma pro 2. kolo projektu - podzim 2009

Téma ke zpracování: 20 let svobody v Česku aneb Svoboda versus odpovědnost. (vyberte si jeden ze 3 okruhů a inspirujte se jednou či více podotázkami)   1. Co můžu dělat, co už ne - Kde jsou limity toho, co dospělý člověk smí, a co nesmí? - Podle jakých pravidel se rozhodujete vy - podle nějakých "vnějších", nebo si tvoříte vlastní? - Je nutné být v životě odpovědný někomu / něčemu? Pokud ano, komu či čemu? - Nakolik jsou důležité životní zkušenosti při rozhodování, co ještě smím a co už ne? - Je svoboda slova neomezená, nebo by člověk neměl říkat nahlas všechno? Proč?   2. Co může dělat stát - Nakolik může

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" – podzim 2009

Naše škola se již potřetí zapojuje do projektu Studenti čtou a píší noviny. <br>Tento projekt, organizovaný deníkem Mladá fronta DNES, je určen především studentům 2. ročníků (přihlášeny jsou třídy E2. a A2.B), ale zapojit se mohou i další studenti školy!Projekt má 2 roviny: Využití novin ve výuce 2. ročníků středních škol (12. 10. – 20. 11. 2009) Přihlášené třídy budou v uvedeném období dostávat zdarma 30 výtisků MF DNES denně. V jednotlivých vyučovacích předmětech pak budou studenti ve skupinách pracovat s takto získaným materiálem, informovat ostatní studenty, hodnotit, zaujímat vlastní názor… .

Téma pro pro 3. kolo projektu - jaro 2009

Chudá a bohatá část světa - proč se stále zvětšuje rozdíl mezi bohatými a chudými ve světě? Kde je chyba? - jak z této pasti ven? - jaký druh „pomoci“ může naopak situaci zhoršit a řešení zkomplikovat? - znáte nějaký příklad, na kterém by se dala ukázat dobrá a špatná pomoc? - je podle vás chudoba a vyloučení lidí ze společnosti problémem i v Česku? Jak byste ho řešili?   Kam směřuje naše společnost - jsme opravdu společností, jejíž hlavní hodnotou je konzum, nebo

Téma pro 2. kolo projektu - jaro 2009

Téma ke zpracování: Jak spolu mluvíme (vyberte si jeden z 3 okruhů a inspirujte se jednou či více podotázkami)   Moderní komunikace (internet, služby na mobilu…) - jak moc ji využívám, v čem je pro mě nezbytná, dokážu se bez ní obejít? - má moderní, elektronická komunikace nějaká rizika? Jaká? Sledujete je kolem sebe? - bavíte se přes icq, skype nebo chat i se svými spolužáky a blízkými kamarády? Jaké to má výhody a nevýhody? - jak moc důležitý je internet či mobil vzhledem k vašemu místu ve společnosti? - setkali jste se někdy s tím,

Studenti čtou a píší noviny (2009) - názory účastníků

Veronika Nováková: Mladá fronta mi otevřela oči. Konečně tento projekt mě naučil, že nestačí noviny jen prolistovat a prohlédnout si obrázky, jako jsme dělala dosud… Michaela Vencálková: Tento projekt stál za to. Svým způsobem donutil studenty, aby četli noviny a poznali dění ve světě či u nás i z jiného pohledu než z televize. A vůbec nevadí, že to někdy bylo na úkor fyziky, zeměpisu… Vojtěch Žák: 30. 3. jsem poprvé ucítil tu krásnou vůni čerstvých novin… A dnes je tu výtisk poslední. Konečně se v novinách také trochu vyznám, už vím, kde co hledat, na co se zaměřit a ještě mnohem víc… Vojtěch Mišura: Tento

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - jaro 2009

Projekt má 2 roviny: Využití novin ve výuce 2. ročníků středních škol (30. 03. – 07. 05. 2009) Přihlášené třídy budou v uvedeném období dostávat zdarma 30 výtisků MF DNES denně. V jednotlivých vyučovacích předmětech (český jazyk, občanská nauka, dějepis, zeměpis, ekonomika, tělesná výchova, chemie) pak budou studenti ve skupinách pracovat s takto získaným materiálem, informovat ostatní studenty, hodnotit, zaujímat vlastní názor… . Příspěvky studentů v MF DNES (09. 03. 2009 zadání 1. tématu) Redakce postupně zadá 3 témata. Studentské práce budou předávány

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - podzim 2007

  Cíl projektu: učit se pracovat s tištěnými novinami ukázat noviny jako zdroj potřebných informací ukázat noviny jako prostor pro vyjádření různých názorů učit se „novinařině“ a vyjádření názoru občana Projekt má 2 roviny:

Příspěvky studentů k projektu "Studenti čtou a píší noviny" - 2007

Studentské práce: K tématu číslo 1: "Měl by stát v Česku radar? Kam patříme ve světě?" K tématu číslo 2: "Máme druhým pomáhat zemřít na jejich žádost?" K tématu číslo 3: "Politická elita aneb kdo nás zastupuje"

Skončil projekt Studenti čtou a píší noviny - 2007

Projekt měl dvě roviny: Využití novin ve výuce 2. ročníků středních škol (15.10. – 23.11. 2007) Přihlášené třídy v uvedeném období dostávaly zdarma 30 výtisků MF DNES denně. V jednotlivých vyučovacích předmětech (český jazyk, občanská nauka, dějepis, ekonomika, tělesná výchova, základy přírodních věd, ) studenti ve skupinách pracovali s takto získaným materiálem, informovali ostatní studenty, učili ses zaujímat vlastní názor… . Příspěvky studentů v MF DNES (26.9. 2007 zadání 1. tématu) Redakce zadala postupně 3 témata. Studenti své příspěvky předávali do MF

Matematika a zeměpis zajímavě - interaktivní tabule

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v letošním školním roce začínáme na našem pracovišti "U Trojice" používat v rámci projektu „Matematika a zeměpis zajímavě“ interaktivní tabuli, kterou jsme získali z grantu.Pokusil jsem se zpracovat téma EU – Německo 1. část pro hodinu hospodářského zeměpisu v 1. ročníku studijního oboru "Obchodní akademie".     Na interaktivní tabuli je možno pohybovat v mapě povrchu různými objekty – např. pohořím Harz a studenti pak mají možnost v následující slepé mapě č. 1 sami umístit tato pohoří na správná místa.Následuje vodstvo a slepá mapa č. 2, kde je možné provádět stejnou činnost.   Bohužel v této ukázce

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev