Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Zobrazeno: 2852

 

 

OZNÁMENÍ

o vyhlášení voleb do školské rady

Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod


Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 15. listopadu 2017 v době konání pedagogické rady od 14.30 do 16.00 hodin ve školní jídelně na pracovišti Bratříků 851.

  • Oprávnění voliči: pedagogičtí pracovníci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Volba 3 členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 22. listopadu 2017 v době konání schůzek rodičů od 16.00 do 17.30 hodin ve vstupních prostorech pracoviště Bratříků 851 a odloučeného pracoviště Kyjovská 3187.

  • Oprávnění voliči: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.


Havlíčkův Brod 13. října 2017

  
      Ing. Jana Lajnerová
……………………………………
         za volební komisi
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev