Cizí jazyky interaktivně

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel  MŠMT

Nabídka kurzu "Základy podnikání"

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá v rámci projektu UNIV 2 kraje pilotní ověření kurzu Základy podnikání Kurz je určen zejména pro nezaměstnané, začínající podnikatele a ostatní zájemce z řad veřejnosti Cílem vzdělávacího programu je obnovení či získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti práva, evidence podnikatelské činnosti, fungování podnikových subsystémů a písemné komunikace pro OSVČ v různých oborech podnikání. Důraz je kladen zejména na praktické dovednosti s využitím výpočetní techniky a specializovaného softwaru.  Předpokládaný začátek kurzu: konec února 2012 Délka trvání: 6 – 8

Podnikatelská gramotnost

Projekt patřící do „Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko“ má celý název "PODNIKATELSKÁ GRAMOTNOST – VÍM JAK SE SEBEZAMĚSTNAT".   Hlavní cíl: Rozšíření (AT) a zpřístupnění (CZ) systému podpory podnikatelského myšlení a souvisejících sociálních kompetencí mladých lidí, směřujících k zvýšení ochoty se sebezaměstnat případně zahájit podnikání Problém, který projekt řeší: kraj Vysočina má na 1000 obyvatel nejmenší počet podnikatelských subjektů. V roce 2006 byl v kraji Vysočina druhý nejnižší počet aktivních registrovaných ekonomických subjektů, a to 97 159. Hůře je na tom už jen Karlovarský kraj se 76 814 subjekty. Ostatní kraje vykazují počty

Aranžér v maloobchodu

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá v rámci projektu UNIV 3 pilotní ověření rekvalifikačního kurzu ARANŽÉR V MALOOBCHODU Absolvent kurzu bude připraven na složení zkoušky profesní kvalifikace Aranžér v maloobchodu, podle zákona č. 179/2006 Sb. Po absolvování kurzu účastník tuto zkoušku pilotně složí.   Předpokládaný začátek kurzu: 17. srpna 2015 Délka trvání: cca 8 týdnů Celkový rozsah kurzu: 90 hodin prezenční výuky včetně praxe Kurz bude probíhat: -

Nabídka kurzu Knihovník v přímých službách

Hlaste se do rekvalifikačního vzdělávacího programu Knihovník v přímých službách   V rámci zapojení školy do projektu UNIV 3 - podpora procesů uznávání jsme ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě vytvořili rekvalifikační vzdělávací program 72-006-M Knihovník v přímých službách. Jeho cílem je připravit zájemce ke zkoušce této profesní kvalifikace. Od ledna 2015 budeme vzdělávací program pilotně ověřovat, pro účastníky je zcela zdarma. Zájemci najdou všechny informace a přihlášku do kurzu v přiložených dokumentech. Informace o rekvalifikačním vzdělávacím programu Zobrazit | Stáhnout  Přihláška

Zapojení školy do projektu UNIV 3

Škola se zapojila do projektu UNIV 3 – podpora procesů vzdělávání. V něm se připravují vzdělávací programy pro profesní kvalifikace zařazené v národní soustavě kvalifikací a budou se ověřovat jejich uznání. Naše škola byla vybrána, aby připravila vzdělávací program pro profesní kvalifikaci Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty. Škola je zapojena v roli garanta programu. Tvůrcem programu je Bc. Jitka Klubalová, metodikem dílčího tvůrčího programu je Ing. Jana Dubnová a mentorem vzdělávací instituce je ředitel školy Mgr. Jiří Forman. Předpokládá se prohloubení účasti školy v projektu UNIV 3 a postupné obsazení dalších projektových pozic.   Informace

Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se zapojila do projektu kraje Vysočina Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je pomoci žákům prvních ročníků středních škol zorientovat se v nabídce oborů vzdělávání, získat orientaci v obsahu vzdělávání dalších oborů a usnadnit žákům případný přestup mezi podobnými obory vzdělání.  Odborný tým složený ze zkušených pedagogických pracovníků školy upravil učivo oborů vzdělání Kuchař, Číšník – servírka a Cukrář - výroba tak, aby jádro učiva odpovídalo platným osnovám daného oboru vzdělání a aby žák zároveň získal základní poznatky z učiva oborů příbuzných. Prováděné úpravy byly konzultovány

Cizí jazyky interaktivně

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel  MŠMT

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev