PEKAŘ - nový učební obor

Zobrazeno: 1470

 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod otevírá od školního roku 2019-2020 nový perspektivní obor vzdělání s výučním listem 29-53-H/01 PEKAŘ. 

 • Je určen pro dívky a chlapce, kteří mají vztah k pečení, milují vůni čerstvého chleba a pečiva a chtějí dělat rukama poctivé řemeslo.
 • Hlavním odborným předmětem je Pekařská technologie, zabývající se výrobou chleba a pekařských výrobků.
 • Kromě odborných předmětů se vyučují i všeobecně vzdělávací předměty včetně jednoho cizího jazyka.
 • Výuka je organizována ve čtrnáctidenních cyklech, v kterých se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.
 • Praktické vyučování žáci absolvují v moderních pekařských a cukrářských dílnách ve škole a ve smluvních provozovnách – v pekárenských provozech nebo v obchodních zařízeních spojených s prodejem a distribucí chleba a pekařských výrobků.
 • Obor Pekař je podporován Krajem Vysočina formou motivačního stipendia.
 • Motivační stipendium má 2 složky: základní stipendium ve výši 1.000 Kč měsíčně a prospěchové stipendium ve výši 2.000 Kč za pololetí.
 • Rovněž jednáme o možnosti finančního stipendia pro žáky ze strany pekařských provozoven.
 • O obor Pekař je stále větší zájem ze strany zaměstnavatelů, budoucí uplatnění je jisté.
 • Po absolvování oboru se absolvent uplatní při výkonu povolání pekař ve všech pekárnách a zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem pekařských výrobků, případně také při výrobě cukrářských výrobků.
 • Po nezbytném zapracování si může absolvent také zřídit vlastní provozovnu a začít s podnikáním, může rovněž pokračovat ve studiu nástavbového oboru s maturitou.
 • Více informací na dnech otevřených dveří 6. prosince 2018 a 30. ledna 2019viz pozvánka
 • Učební plán oboru PEKAŘ:
  Zde

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev