Podmínky pro zajištění praktické výuky

Zobrazeno: 3969

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod uzavírá s jednotlivými firmami v souladu s platnými předpisy smlouvy o zabezpečení praktického vyučování žáků. Veškeré podmínky jsou uvedeny v následujícím dokumentu:


V Havlíčkově Brodě dne 1. 9. 2015

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita