Potraviny potřebným

Zobrazeno: 3686

Dne 7. 10. 2014 se skupina žáků třídy E4. zúčastnila regionální potravinové sbírky organizované Potravinovou bankou Vysočina, která se konala v obchodním domě Alej v Havlíčkově Brodě od 9:00 do 14:00 hodin. Činnost potravinových bank spočívá v shromažďování a rozdělování potravin humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.
Potraviny, které naše třída vybrala, putovaly do azylového domu v Havlíčkově Brodě. První dary jsme obdrželi v 9:08 hodin. Jedna z dárkyň nám řekla, že se o sbírce dozvěděla až při vstupu do obchodu a že darovala smetanu do kávy a čaj. Na otázku, co ji k rozhodnutí darovat potraviny vedlo, odpověděla: „Ráda pomohu lidem, kteří to potřebují.“

Takto probíhal celý den. Rozdávali jsme návštěvníkům letáčky a poskytovali jim informace o sbírce. Lidé nám dávali různé trvanlivé potraviny, např. těstoviny, rýži, mouku, cukr, marmelády, konzervy. Shromážděné potraviny si převzala paní Petra Šťastná, která pracuje jako sociální výchovná pracovnice v azylovém domě v Havlíčkově Brodě.


Od paní Šťastné jsme se dozvěděli, že v azylovém domě žijí maminky s dětmi. Celková kapacita domova je 6 maminek a 12 dětí. Maminky prochází výběrovým řízením a jedná se většinou o ženy ve špatné finanční situaci. Azylový dům jim pomáhá oddlužit se, najít dětem školky, lékaře a sestavovat finanční plán. Nájemné, které musí platit, je ve výši 70 Kč/den pro 1 maminku a 30 Kč/den pro 1 dítě. Každá matka s dětmi má svůj pokoj a své vlastní sociální zařízení. Kuchyň mají společnou, vaří si samy. Azylové domy financuje EU. Nashromážděné potraviny maminky s dětmi nedostávají jen tak, ale musí se o ně nějak zasloužit. 

Sbírka měla úspěch. Vybrali jsme spoustu potravin, které určitě pomohou. Jsme rádi, že jsme se sbírky zúčastnili a mohli jsme nějak pomoci.

Za třídu E4. Kristýna Moravcová a Marie Krajzingrová

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev