Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Zobrazeno: 48065

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání:

  • Hotelnictví
  • Kuchař-číšník
  • Cukrář
  • Pekař
  • Stravovací a ubytovací služby
  • Gastronomie.

Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie.

Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro obory vzdělání v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod je uveden v následující tabulce.

  
 Tabulka oborů vzdělání s požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů:
 
 
 
Kód oboru
Název oboru vzdělání Omezení - kategorie
 65-51-H/01  Kuchař- číšník 1;  4;  9a;  19;  26
 29-54-H/01  Cukrář 4;  9a;  19;  26
 29-53-K/01  Pekař 4;  9a;  19;  26
 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  7c;  8a;  9a;  19;  26
 63-41-M/02  Obchodní akademie 28
 65-42-M/01  Hotelnictví 1;  4;  9a;  19;  26
 78-42-M/02  Ekonomické lyceum 28
 65-41-L/51  Gastronomie 26


Význam kategorií:
 
1 - Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

4 - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních a dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

7c - Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami.

8a - Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9a - Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

19 - Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví a je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

26 - Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst 2 – věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventů“).

28 - Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Aktualizace  2. 11. 2018

 

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

Pro uchazeče

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev