Pozvánka na 11. ročník gastronomické soutěže
"O bramborovou pochoutku Vysočiny"

Zobrazeno: 1292

 

POŘÁDÁ

11. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE 

„O BRAMBOROVOU POCHOUTKU VYSOČINY“ 


Termín soutěže:
pátek 19. října 2018

Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod

Partner soutěže: Český bramborářský svaz, z. s.

Soutěž je určena žákům středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením.
Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva.

V roce 2018 oslavíme 100 let od vzniku Československé republiky. V období první republiky se vařila celá řada pokrmů, které zůstaly na našich stolech po celé století. Mezi ně patří i pokrmy z brambor a oblíbený pokrm české studené kuchyně - obložené chlebíčky.
Výrobky, které budou výsledkem soutěžního klání, by měly připomínat prvorepublikovou gastronomii.

Soutěž má dvě soutěžní disciplíny:

- příprava obložených chlebíčků s bramborovým salátem,
- příprava restauračního moučníku z bramborového těsta.

Každý soutěžící si přiveze pracovní oděv, obuv, inventář a suroviny potřebné k přípravě pokrmů.

Soutěžní disciplíny:

A. Příprava obložených chlebíčků s bramborovým salátem
 - soutěž probíhá v určených prostorách OAHŠHB za účasti členů poroty
 - soutěžící připraví potřebné množství (minimálně 500 g) bramborového salátu
 - soutěžící použije potřebné množství bramborového salátu
   podle vlastní kalkulace na přípravu 8 obložených chlebíčků
 - při přípravě chlebíčků použije soutěžící další ingredience v souladu
   s vlastním technologickým postupem
 - soutěžící předloží porotě k degustaci 8 kusů obložených chlebíčků
   s bramborovým salátem a minimálně 100 g bramborového salátu, který byl použit při přípravě chlebíčků
   (porota přidělí zvlášť body za salát a zvlášť body za obložené chlebíčky)
 - na přípravu salátu a 8 kusů obložených chlebíčků podle vlastního technologického postupu
   má soutěžící časový limit 60 minut,
 - hodnocena bude norma, dodržení technologického postupu, chuť výrobku,
   vzhled výrobku, kreativita, hygiena práce. 

  • pořadatel zajistí:

- pracovní plochu
- varnou plochu
- 500 g vařených oloupaných studených brambor
 (soutěžící použije takové množství brambor, které bude pro přípravu pokrmu
  podle zvoleného technologického postupu potřebovat)
- dezertní talíř na ochutnávku bramborového salátu pro členy poroty
- papírové utěrky.

  • soutěžící zajistí:

- vypracovaný technologický postup a normu na salát a na chlebíčky
  (oba materiály předloží porotě před začátkem soutěžní disciplíny)
- soutěžící zvolí ingredience podle vlastního technologického postupu,
  doporučené jsou sezónní a regionální suroviny
- použité ingredience a technologický postup salátu a chlebíčků by měly
  vycházet z prvorepublikové gastronomie
- všechny potřebné suroviny k přípravě pokrmu podle vlastního technologického postupu
  v surovém stavu (suroviny nesmí být předem nakrájeny)
- potřebný inventář včetně dvou talířů či dvou táců na prezentaci chlebíčků
  (na jednom talíři budou prezentovány 4 kusy na degustaci pro porotu, na druhém talíři 4 kusy na výstavu).

B. Restaurační moučník z bramborového těsta
- soutěž proběhne v gastrocentru OAHŠHB za účasti odborné poroty
- soutěžící na místě připraví 4 moučníkové porce restauračního moučníku z klasického bramborového těsta
  tepelná úprava pokrmu není určena
- použité ingredience a technologický postup pokrmu by měl vycházet z prvorepublikové gastronomie
- hodnocena bude norma, chuť výrobku, vzhled výrobku, kreativita, hygiena práce.

  • pořadatel zajistí:

- pracovní plochu
- varnou plochu (3 konvektomaty Rational, 5 sklokeramických sporáků)
- 500 g vařených oloupaných brambor - soutěžící použije takové množství brambor,
  které bude pro přípravu pokrmu podle zvoleného technologického postupu potřebovat
- papírové utěrky.

  • soutěžící zajistí:

- vypracovaný technologický postup a normu, který předloží při prezentaci,
- všechny potřebné suroviny k přípravě pokrmu z bramborového těsta podle vlastního technologického postupu,
- potřebný inventář k přípravě a prezentaci pokrmu,
- suroviny k dekoraci pokrmu podle vlastního uvážení.

Startovné účastníci soutěže neplatí.

Časový harmonogram soutěže:     

 07:30 - 08:00  Prezence účastníků a losování čísel.
 08:00 - 08:30  Slavnostní zahájení soutěže.
 08:45 - 12:45  Soutěžní disciplíny.
 13:00 - 13:30  Oběd.
 14:00   Vyhlášení výsledků soutěže.

 Časový harmonogram bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků soutěže.  


Ocenění účastníků soutěže
– hodnoceny budou kategorie:

   ► Nejlepší chlebíček s bramborovým salátem (1., 2. a 3. místo).

   ► Nejlepší moučník z bramborového těsta (1., 2. a 3. místo).

   ► Nejlepší soutěžní družstvo (1., 2. a 3. místo). 

Tři družstva, která obsadí 1., 2. a 3. místo, obdrží poháry, které věnuje Český bramborářský svaz, z. s. 


Občerstvení:

Pro každé družstvo bude zajištěno občerstvení. Oběd si mohou účastníci soutěže i pedagogický doprovod objednat v přihlášce. Cena oběda činí 73 Kč. Stravenky budou vydány při prezenci proti úhradě v hotovosti.

Přihlášku do soutěže zasílejte nejpozději do 5. října 2018:

  • písemně na adresu školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod,
    Ing. Marie Mrázová, Kyjovská 3187, 580 02 Havlíčkův Brod
  • elektronicky na adresu: mrazova@oahshb.cz

Přihláška do soutěže:     > Stáhnout <


Těšíme se na vaši účast v soutěži.
Vaše případné dotazy a připomínky budou řešeny prostřednictvím e-mailové adresy mrazova@oahshb.cz nebo na telefonním čísle 731 483 661.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev