12. ročník gastronomické soutěže
"O bramborovou pochoutku Vysočiny"

Zobrazeno: 564

 

POŘÁDÁ

12. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE 

„O BRAMBOROVOU POCHOUTKU VYSOČINY“


 


Termín soutěže:
pátek 18. října 2019

Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod

Partner soutěže: Český bramborářský svaz, z. s.

Soutěž je určena žákům středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Soutěžící musí být žáky denního studia střední školy v tříletém, čtyřletém nebo nástavbovém oboru vzdělání.
Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva.

Vzhledem k tomu, že v listopadu 2019 uplyne 30 let od sametové revoluce, mohli bychom v rámci soutěže zavzpomínat na „retro pokrmy“ 80. let a prezentovat je v původní nebo v moderní úpravě podle trendů současné gastronomie.

Oba členové družstva společně připraví dva soutěžní pokrmy:
restaurační moučník, při jehož přípravě použijete jako hlavní ingredienci vařené brambory;
► bramborové suflé - hlavní pokrm.

Příprava pokrmů:
- soutěž proběhne v gastrocentru OAHŠHB za účasti členů poroty,
- dvoučlenné soutěžní družstvo připraví:
  4 degustační porce hlavního pokrmu - bramborového suflé
  4 moučníkové porce restauračního moučníku,
tepelná úprava moučníku není určena,
- oba soutěžící budou při přípravě pokrmů spolupracovat,
- pokrmy připraví podle vlastní kalkulace a technologických postupů,
- dvojice soutěžících bude mít 10 minut na přípravu pracoviště a 75 minut na společnou přípravu obou pokrmů,
- na společnou prezentaci obou pokrmů před porotou je vymezen čas 15 minut,
- po prezentaci budou mít soutěžící 10 minut na úklid svého stanoviště.

Hodnocení pokrmů:
► hodnoceny budou:
- zručnost a dodržování hygienických pravidel,
- týmová spolupráce,
- chuť a vzhled pokrmů,
- originalita a kreativita,
- úroveň prezentace,
- úklid pracoviště,
► 3 porce moučníku a 3 porce suflé jsou určeny k degustaci, jedna porce každého pokrmu bude vystavena,
► hodnocení poroty bude konečné a nebude možné proti němu podat odvolání ani protest.

Počet bodů může být snížen z těchto důvodů:
- použití potravin neuvedených na seznamu ingrediencí,
- zpoždění při servírování do 10 minut (za každou minutu zpoždění bude hodnocení sníženo o 1 bod).

Soutěžící může být diskvalifikován z těchto důvodů:
- zpoždění při servírování delší než 10 minut,
- nerespektování hygienických zásad,
- nevhodná úprava zevnějšku a neodpovídající pracovní oblečení,
- použití dovezených, předem připravených polotovarů.

Pořadatel zajistí:
► 1 500 g vařených oloupaných studených brambor,
(soutěžící použijí takové množství brambor, které bude pro přípravu pokrmů podle zvoleného technologického postupu potřebovat)
► pracovní plochu,
► varné plochy,
(dvojice soutěžících bude mít k dispozici jeden konvektomat Rational včetně gastronádob a sklokeramický sporák se dvěma plotýnkami)
► v gastrocentru je rovněž k dispozici Salamander gril, 1 horkovzdušná trouba, lednice.

Soutěžící zajistí:
► pracovní oděv a obuv,
► potřebný inventář včetně talířů na prezentaci pokrmů,
► vypracované technologické postupy a normy na suflé a moučník, tyto dokumenty předloží porotě před začátkem soutěže,
► soutěžící zvolí ingredience podle vlastního technologického postupu, doporučené jsou sezónní a regionální suroviny,
► všechny potřebné suroviny k přípravě pokrmu podle vlastních technologických postupů budou v surovém stavu,
(suroviny nesmí být předem nakrájeny).

Receptury soutěžních pokrmů bude možné využít k prezentaci soutěže a také v rámci komunikačních a propagačních kampaní Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Startovné účastníci soutěže neplatí.

Časový harmonogram soutěže:     

 07:30 - 08:00  Prezence účastníků a losování čísel.
 08:00 - 08:30  Slavnostní zahájení soutěže.
 08:45 - 12:45  Soutěžní disciplíny.
 13:00 - 13:30  Oběd.
 14:00   Vyhlášení výsledků soutěže.

 Časový harmonogram bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků soutěže.  

Vyhlášení výsledků
Na konci soutěžního dne budou vyhlášeny výsledky soutěže v kategoriích:
► „Restaurační moučník“
► „Bramborové suflé“
► Nejlepší soutěžní družstvo.
Tři družstva, která obsadí 1., 2. a 3. místo, obdrží poháry, které věnuje Český bramborářský svaz, z. s.
Všem účastníkům soutěže budou předány účastnické listy a upomínkové předměty.

Občerstvení:
Pro každé družstvo bude zajištěno občerstvení. Oběd si mohou účastníci soutěže i pedagogický doprovod objednat v přihlášce. Cena oběda činí 73 Kč. Stravenky budou vydány při prezenci proti úhradě v hotovosti.

Přihlášku do soutěže zasílejte nejpozději do 7. října 2019:
► písemně na adresu školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod,
      Ing. Marie Mrázová, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod
► elektronicky na adresu: mrazova@oahshb.cz

Povinnou přílohou přihlášky je souhlas zletilého soutěžícího nebo zákonného zástupce nezletilého soutěžícího. Souhlas zašlete poštou, e-mailem nebo odevzdejte při prezenci dne 18. 10. 2019.

Přihláška do soutěže:     > Stáhnout <

Těšíme se na vaši účast v soutěži.
Vaše případné dotazy a připomínky budou řešeny prostřednictvím e-mailové adresy mrazova@oahshb.cz  nebo na telefonním čísle 731 483 661.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev