ZAMĚSTNANCI:

Zobrazeno: 145232


Vedení školy  

Jméno Funkce E-mail Telefon
Forman Jiří, Mgr. ředitel školy forman@oahshb.cz 731 483 643
Svatošová Radka, Ing. zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování svatosov@oahshb.cz 736 545 825
Mrázová Marie, Ing. zástupkyně ředitele pro praktické vyučování  mrazova@oahshb.cz 731 483 661
Dubnová Jana, Ing. zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz dubnova@oahshb.cz 736 545 784Učitelé všeobecné vzdělávacích a odborných předmětů

Jméno Funkce E-mail
Adam Václav, Mgr. učitel TEV adam@oahshb.cz
Adamová Martina, Mgr. učitelka ANJ adamova@oahshb.cz
Dolejšová Andrea, Mgr. učitelka ČJL, NEJ dolejsov@oahshb.cz
Doležalová Lucie, Mgr. učitelka MAT, ZEM dolezalo@oahshb.cz
Drápelová Marie, Mgr. učitelka NEJ, DEJ, RUJ drapelov@oahshb.cz
Drinka Marian, Ing. učitel odborných ekonomických předmětů drinka@oahshb.cz
Fiala Josef učitel TEV fiala@oahshb.cz
Fialová Magda, Mgr. učitelka ANJ, ČJL fialova@oahshb.cz
Havlová Zlata, Mgr. učitelka ANJ havlova@oahshb.cz
Hladík Josef, PaedDr. učitel ANJ, RUJ, DEJ hladik@oahshb.cz
Holubová Ivana, RNDr. učitelka MAT, CHE, ZPV holubova@oahshb.cz
Janča Zdeněk, Ing. učitel ICT janca@oahshb.cz
Janovská Lenka, Ing. učitelka odborných ekonomických předmětů janovska@oahshb.cz
Ježek Miroslav, Mgr. učitel TEV, ANJ jezek@oahshb.cz
Klímová Květa, Mgr. učitelka MAT, ICT + koordinátor ICT klimova@oahshb.cz
Klubalová Jitka, Mgr. učitelka odborných gastronomických předmětů klubalov@oahshb.cz
Kopicová Hana, Ing. učitelka odborných ekonomických předmětů kopicova@oahshb.cz
Koumarová Marie, Ing. učitelka odborných ekonomických předmětů koumarov@oahshb.cz
Krajhanzlová Vladimíra, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů krajhanz@oahshb.cz
Kvačková Jaromíra, PhDr. učitelka ČJL, PSY kvackova@oahshb.cz
Lajnerová Jana, Ing. učitelka odborných ekonomických předmětů lajnerov@oahshb.cz
Lupačová Miroslava, Mgr. učitelka ANJ, RUJ, DEJ lupacova@oahshb.cz
Merclová Hana, Ing. učitelka CHE, ZPV, FYZ, NAV, POV merclova@oahshb.cz
Musil Bohuslav, Ing. učitel odborných ekonomických předmětů musil@oahshb.cz
Myslivec Jan, Ing. učitel a metodik ICT myslivec@oahshb.cz
Pertlová Hana, Ing., Mgr. učitelka odborných gastronomických předmětů pertlova@oahshb.cz
Rokos Milan, Ing. učitel a metodik ICT rokos@oahshb.cz
Rosenkranzová Pavlína, Mgr. učitelka NEJ rosenkra@oahshb.cz
Salazar Henry Daniel Flores, Mgr. učitel ŠPJ salazar@oahshb.cz
Sedlák Karel, Mgr. učitel MAT sedlak@oahshb.cz
Sobotková Iva, Mgr. učitelka ČJL, OBN sobotkov@oahshb.cz
Sobotová Věra, Mgr. učitelka odborných gastronomických předmětů sobotova@oahshb.cz
Staníčková Michaela, DiS. učitelka odborných gastronomických předmětů stanicko@oahshb.cz
Stehno Pavel, Mgr. učitel ANJ, DEJ, ICT stehno@oahshb.cz
Vozábová Jana, Mgr. učitelka NEJ, ANJ vozabova@oahshb.cz
Wiche Hubert, Ing. učitel NEJ, ZEM a odborných ekonom. předmětů wiche@oahshb.cz
Zrnová Jarmila, Mgr. učitelka ČJL, OBN zrnova@oahshb.cz


Učitelé odborného výcviku 

Učitelé odborného výcviku: Funkce E-mail
Žáčková Naďa vedoucí učitelka odborného výcviku zackova@oahshb.cz
Kubeš Leoš učitel odborného výcviku kubes@oahshb.cz
Lébrová Ivana učitelka odborného výcviku lebrova@oahshb.cz
Lišková Vladimíra učitelka odborného výcviku liskova@oahshb.cz
Neubauerová Miriam učitelka odborného výcviku neubauer@oahshb.cz
Růžičková Michaela učitelka odborného výcviku ruzickov@oahshb.cz
Staníčková Michaela, DiS. učitelka odborného výcviku stanicko@oahshb.cz
Šeredová Klára, Bc. učitelka odborného výcviku seredova@oahshb.cz
Toman Daniel učitel odborného výcviku toman@oahshb.cz
Vrublová Vladimíra učitelka odborného výcviku vrublova@oahshb.cz
Žáková Jaroslava učitelka odborného výcviku zakova@oahshb.cz


Asistentky pedagoga

Jméno Funkce E-mail
Caklová Hana asistentka pedagoga caklova@oahshb.cz
Caltová Veronika, Bc. asistentka pedagoga caltova@oahshb.cz
Drašnarová Veronika, DiS. asistentka pedagoga drasnaro@oahshb.cz
Nováková Jitka asistentka pedagoga novakova@oahshb.cz
Prchalová Monika, Ing., Bc. asistentka pedagoga prchalov@oahshb.cz
Zvolánková Jana asistentka pedagoga zvolanko@oahshb.cz
Žaloudková Andrea asistentka pedagoga zaloudko@oahshb.cz


Školní poradenské pracoviště

Jméno Funkce E-mail
Kůrka Bohuslav, Mgr., Bc.
školní psycholog kurka@oahshb.cz
Kvačková Jaromíra, PhDr. školní metodička prevence kvackova@oahshb.cz
Sobotová Věra, Mgr. výchovný poradce sobotovao@oahshb.cz


Vychovatelé

Jméno Funkce E-mail
Kašparovská Monika, Bc. vedoucí vychovatelka DM kasparov@oahshb.cz
Bořilová Jana vychovatelka borilova@oahshb.cz
Kletečková Iva, Bc. vychovatelka kletecko@oahshb.cz
Musilová Jitka vychovatelka musilova@oahshb.cz
Prokopová Jindra vychovatelka prokopov@oahshb.cz


Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce E-mail
Bobrovská Iveta uklízečka  
Brožová Zdeňka vedoucí školního bufetu brozova@oahshb.cz
Brtnická Jitka kuchařka  
Burda Vladimír správce počítačové sítě burda@oahshb.cz
Čechová Dana vedoucí školní jídelny cechova@oahshb.cz
Dajčová Jana kuchařka  
Dočkalová Libuše vedoucí kuchařka  dockalov@oahshb.cz
Grečnárová Alena personalistka a mzdová účetní grecnaro@oahshb.cz
Iževská Věra uklízečka  
Koťarová Jana uklízečka  
Krajníková Lucie uklízečka  
Krčálová Jindra uklízečka  
Kučerová Monika kuchařka  
Matýs Aleš vrátný  
Nová Ludmila pradlena nova@oahshb.cz
Nový Josef správce budov prac. Kyjovská, referent BOZP a PO novy@oahshb.cz
Orest Jaroslav údržbář, topič, referent BOZP a PO orest@oahshb.cz
Pešková Iveta sekretářka ředitele školy
pracovnice spisové služby
peskova@oahshb.cz
Poslušná Milena pracovnice ŠSIC (školní studijní a informační centrum) poslusna@oahshb.cz
Provazníková Monika uklízečka  
Příhoda Radek vrátný  
Rychlý Milan správce budov pracoviště Bratříků rychly@oahshb.cz
Satrapová Ivana účetní satrapov@oahshb.cz
Sedlmajerová Zdeňka uklízečka  
Staňková Helena pomocná kuchařka   
Šauflová Helena rozpočtářka sauflova@oahshb.cz
Uhrová Dagmar kuchařka  
Vajdová Markéta vedoucí ŠSIC (školní studijní a informační centrum) vajdova@oahshb.cz
Žáková Ludmila uklízečka  

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita