Praktická maturitní zkouška H4.

Zobrazeno: 2033

Průběh naší praktické maturitní zkoušky byl přímo „hektický“ a pracovně velmi náročný. Vše začalo ve středu 18. dubna losováním tématu. Na zpracování jsme měli přesně vymezený čas do 13:00 hodin, do této doby musela být naše příprava hotova a odevzdána.

Práci jsme losovali dle zadání:

  • slavnostní tabule
  • složitá obsluha
  • práce za barem
  • organizace a vyúčtování rautu
  • přípravy teplých rautových výrobků
  • přípravy studených rautových výrobků a minidezertů.

Nejsložitější bylo vybrat vhodný námět, zvolit ten správný pokrm, nakoupit suroviny, připravit kalkulaci, vymyslet téma slavnostní tabule. Praktické dovednosti jsme museli zvládnout ve dvou dnech pod dozorem učitelek gastronomických předmětů.

V pátek 20. dubna příprava k praktické maturitní zkoušce vyvrcholila a naše dovednosti zhodnotila odborná komise.

Spolužáci, kteří si vylosovali složitou obsluhu, představili komisi tyto dovednosti: servis vína, příprava studených předkrmů, minutových pokrmů, flambování a míchání nápojů. Velmi atraktivní byly i slavnostní tabule našich spolužaček.

   
   

Naše praktická maturitní zkouška oboru Hotelnictví byla zakončena 20. dubna slavnostním rautem pro rodiče. V 13:30 hodin přišli rodiče na ochutnávku rautových pokrmů a nad našimi výrobky nešetřili chválou. Raut se opravdu moc líbil a pokrmy všem chutnaly.

Závěrem chceme poděkovat odborným učitelkám za přípravu a odbornou pomoc při vlastní realizaci. Velké poděkování patří panu učiteli třídnímu Ing. B. Musilovi za podporu a také všem rodičům za účast.

Kolektiv třídy H4.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev