Praktická maturitní zkouška třídy H4.

Zobrazeno: 1748

 

Průběh naší praktické maturitní zkoušky byl časově, organizačně a pracovně velmi náročný. Vše začalo ve středu 19. dubna losováním tématu. K vylosovanému tématu jsme zpracovali odbornou práci dle zadání: slavnostní tabule, složitá obsluha, organizace a vyúčtování rautu, přípravy teplých a studených rautových výrobků a minidezertů. Praktické dovednosti jsme museli zvládnout ve dvou dnech pod dozorem učitelek gastronomických předmětů.


V pátek 21. dubna příprava k praktické maturitní zkoušce vyvrcholila a pokrmy byly předloženy kontrolní komisi. Studenti, kteří si vylosovali složitou obsluhu, připravovali před komisí flambovaný dezert, míchané saláty či drinky. Povedly se i slavnostní tabule našich spolužaček.

Naše praktická maturitní zkouška oboru Hotelnictví byla zakončena 21. dubna slavnostním rautem pro rodiče. Ve 14 hodin přišli rodiče na ochutnávku rautových pokrmů. Nad našimi výrobky nešetřili chválou a všechny dobroty brzo zmizely. Raut se opravdu moc líbil a pokrmy všem chutnaly. Nám nezbylo jen vše uklidit a mít dobrý pocit z odvedené práce. 

Závěrem chceme poděkovat odborným učitelkám Mgr. Věře Sobotové, Mgr. Haně Pertlové, Michaele Staníčkové Dis., Ing. Anně Markové a paní Naděždě Žáčkové za pomoc. Velké poděkování patří také paní učitelce třídní Mgr. Květě Klímové za každodenní podporu a všem rodičům za účast.

Slováková Miriam, třída H4.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev