Přehled předmětových komisí

Zobrazeno: 1033041. PK českého jazyka a literatury a společenskovědních předmětů

Vedoucí PK:   Mgr. Iva Sobotková

Členové PK: učitelé předmětu český jazyk a literatura, český jazyk a komunikace, literární výchova; občanská nauka, dějepis, psychologie.

 

2. PK cizích jazyků


Vedoucí PK:   Mgr. Miroslava Lupačová

Členové PK: učitelé předmětů anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, konverzace v cizím jazyce, odborný cizí jazyk.
 

3. PK přírodovědných předmětů

Vedoucí PK:   RNDr. Ivana Holubová

Členové PK: učitelé předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie, základy přírodních věd, matematický seminář, fyziologie a regenerace.

 

4. PK tělesné výchovy


Vedoucí PK: Mgr. Miroslav Ježek

Členové PK: učitelé předmětu tělesná výchova, speciální sportovní příprava, teorie sportovního tréninku.

 

5. PK informačních a komunikačních technologií

Vedoucí PK:   Mgr. Květa Klímová

Členové PK: učitelé předmětů informační a komunikační technologie.

 

6. PK ekonomických a grafických předmětů

Vedoucí PK:   Ing. Lenka Janovská

Členové PK: učitelé předmětů cestovní ruch, ekonomika, ekonomická cvičení, ekonomický seminář, fiktivní firma, hospodářský zeměpis, metodika průvodce cestovního ruchu, písemná a elektronická komunikace, právo, statistika, účetnictví, zeměpis cestovního ruchu.
 

7. PK gastronomických předmětů

Vedoucí PK:   Mgr. Vladimíra Krajhanzlová
Členové PK: učitelé předmětů cukrářská technologie, marketing, nauka o výživě, odborné kreslení, odborný výcvik, potraviny a výživa, řízení hotelového provozu, speciální obsluha a technologie, stolničení, stroje a zařízení, suroviny, technika obsluhy a služeb, technologie,  technologie přípravy pokrmů, učební praxe, zařízení závodů. 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita