Přehled předmětových komisí

Zobrazeno: 726401. Předmětová komise českého jazyka a literatury

Vedoucí PK:   Mgr. Jarmila Zrnová

Členové PK: učitelé předmětu český jazyk a komunikace, český jazyk a literatura, literární výchova.

 

2. Předmětová komise cizích jazyků


Vedoucí PK:   Mgr. Miroslava Lupačová

Členové PK: učitelé předmětů anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, konverzace v cizím jazyce, odborný cizí jazyk.
 

3. Předmětová komise společenskovědních předmětů

Vedoucí PK:   Mgr. Iva Sobotková

Členové PK: učitelé předmětů dějepis, dějiny kultury, občanská nauka, psychologie, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, základy společenských věd.
 

4. Předmětová komise přírodovědných předmětů

Vedoucí PK:   RNDr. Ivana Holubová

Členové PK: učitelé předmětů biologie, fyzika, chemie, matematika, matematický seminář,  přírodovědný seminář, základy přírodních věd.

 

5. Předmětová komise tělesné výchovy


Vedoucí PK: Mgr. Miroslav Ježek

Členové PK: učitelé předmětu tělesná výchova.

 

6. Předmětová komise informačních a komunikačních technologií

Vedoucí PK:   Mgr. Květa Klímová

Členové PK: učitelé předmětů informační a komunikační technologie, propagace a využití ICT v cestovním ruchu, seminář z ICT.

 

7. Předmětová komise ekonomických a grafických předmětů

Vedoucí PK:   Ing. Hana Kopicová

Členové PK: učitelé předmětů cestovní ruch, ekonomika, ekonomie, ekonomická cvičení, ekonomický seminář, fiktivní firma,  informatika v ekonomice, hospodářský zeměpis, management a marketing, marketing, metodika průvodce cestovního ruchu, písemná a elektronická komunikace, právo, statistika, účetnictví, účetnictví na PC, zeměpis cestovního ruchu.
 

8. Předmětová komise gastronomických předmětů

Vedoucí PK:   Mgr. Vladimíra Krajhanzlová

Členové PK: učitelé předmětů cukrářská technologie, gastronomický seminář, hotelový provoz, nauka o výživě, odborné kreslení, odborný výcvik, potraviny a výživa, řízení hotelového provozu, speciální obsluha a technologie, speciální technologie a speciální obsluha, stolničení, stroje a zařízení, suroviny, technika obsluhy a služeb, technologie, technologie a stolničení, technologie přípravy pokrmů, učební praxe, zařízení závodů. 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita