Přednášky na téma "Mentální anorexie a bulimie"

Zobrazeno: 5464

Tyto přednášky byly určeny žákům prvních a druhých ročníků učebních oborů (včetně tříd S1. a K2.P) a uskutečnily se ve dnech 10. a 16. prosince 2010 na pracovišti Kyjovská. Uvedené aktivity, které spadají do oblasti primární prevence rizikového chování – „Zdravý životní styl IV“, vedla ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě paní Mgr. Naděžda Vrbatová. V následujícím rozhovoru žáci velice pozitivně hodnotili zejména nově získané informace o těchto onemocněních.
 

 
PhDr. Jaromíra Kvačková
metodička prevence

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita