Prevence rizikového chování_I.

Zobrazeno: 6108

Pro žáky naší školy jsou pravidelně organizovány přednášky, besedy, zážitkové aktivity k prevenci rizikového chování, jež jsou součástí „Minimálního preventivního programu“. V průběhu září a října třídy absolvovaly ve spolupráci s Městskou policií Havlíčkův Brod přednášky s besedou na téma: "Drogy", "Ubližování, sex a paragrafy", "Zhoubné kulty a skrytá nebezpečí".Podle provedeného šetření se žákům aktivity líbily, během programu živě diskutovali a byli velmi otevření. Poděkování patří zejména panu Trňákovi, který si žáky dokázal získat.


 

PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita