Prevence rizikového chování_II.

Zobrazeno: 5274

Pro žáky naší školy jsou pravidelně organizovány adaptační kurzy, přednášky, besedy, zážitkové aktivity k prevenci rizikového chování, jež jsou součástí „Minimálního preventivního programu“. V průběhu měsíce září, října a listopadu třídy absolvovaly přednášky a besedy s tématikou odpovědného rodičovství, závislostí, ubližování, domácího násilí, zhoubných kultů a skrytých nebezpečí. Dle provedeného šetření se žákům aktivity líbily, během programu živě diskutovali a byli velmi otevření. Poděkování patří zejména MUDr. Chvílové-Weberové a p. Trňákovi, kteří si žáky dokázali získat.

PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita