Prevence rizikového chování_III.

Zobrazeno: 5707

V rámci „Minimálního preventivního programu“ jsou pro žáky naší školy pravidelně organizovány přednášky, besedy a zážitkové aktivity k prevenci rizikového chování. Dne 17. června 2014 byly pro třídy 1. a 2. ročníků učebních oborů připraveny ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., čtyři tříhodinové bloky se zážitkovými technikami na téma „Nebezpečné závislosti“.

Dle provedeného šetření se žákům aktivity líbily, během programu živě diskutovali a byli velmi otevření. Poděkování patří zejména Ing. Radovanu Voříškovi, vedoucímu oddělení prevence, a Mgr. Janu Veselému, Ph.D., kteří si žáky dokázali získat interaktivními technikami a dovednou argumentací.

 

 PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita