Prezentace Kraje Vysočiny v Paříži

Zobrazeno: 4017

Kraj Vysočina se prezentoval dne 30. října 2014 na slavnostní recepci při příležitosti oslav státního svátku České republiky na Velvyslanectví České republiky v Paříži. Na přípravě občerstvení k recepci se podíleli studenti a pedagogové hotelových škol z Havlíčkova Brodu, Třebíče a Velkého Meziříčí, kteří prezentovali regionální recepty a své vynikající kulinářské umění, jež se setkalo v Paříži s mimořádným úspěchem. Hosté recepce také ochutnali produkty Pivovaru Jihlava.

 27. října vyrazili do Paříže tři studenti v doprovodu dvou pedagogů naší školy. Cestou jsme vyzvedli studenty a pedagogy hotelových škol z Velkého Meziříčí a Třebíče. V Jihlavě pak zástupce pivovaru Ježek a přes Německo jsme vyjeli směrem do hlavního města Francie. Naším cílem bylo zajištění vernisáže v Českém centru, kde proběhla výstava obrazů autora Emanuela Ranného a slavnostní recepce k příležitosti oslav Den vzniku samostatného Československého státu na Velvyslanectví České republiky. Cesta byla dlouhá, ale alespoň byl čas navázat vztahy s ostatními zástupci škol a společně jsme si vyměnili informace o dnech plných příprav a shonu.

 Po několikahodinové cestě jsme dorazili před Velvyslanectví České republiky v Paříži. Vynosili jsme potřebný inventář a suroviny k práci, prohlédli si naše pracoviště a prostory, kde se měla konat slavnostní recepce. Po zhlédnutí velvyslanectví jsme hromadně odešli směrem na hostel, kde jsme se ubytovali. Ještě ten den jsme si prošli cestu k Eiffelově věži.

Následující ráno jsme se odebrali na české velvyslanectví připravovat pokrmy na vernisáž. Po celodenní práci byla hrstka z nás vyslána do Českého centra, kde byla připravena vernisáž obrazu pana Emanuela Ranného.

Čtvrteční den začal naprosto stejně, naší prací na ambasádě. Všichni zaměstnanci ambasády byli velice příjemní a přátelští. Slavnostní recepce na české ambasádě byla plna cizích hodnostářů a zahraničních velvyslanců. Recepce se účastnilo přibližně 900 lidí včetně české velvyslankyně Marie Chatardové a zástupců Kraje Vysočiny. Velkou odměnou nám bylo poděkování od paní velvyslankyně a radní Kraje Vysočiny Marie Kružíkové.

Výsledek prezentace našich škol ve Francii považujeme za úspěšný a věříme, že budeme mít příležitost se podílet na podobných akcích. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem vyučujícím a spolužákům, kteří nám s organizačním zajištěním a přípravou recepce pomáhali.

 

Martin Kunst - H4.; Jakub Flégr - N1.; Jan Doležal - K3.A
Mgr. Miroslava Klimešová, Mgr. Hana Pertlová 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev