P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

Vybrané termíny přijímacího řízení
ve školním roce 2019-2020

  Termíny přijímacího řízení Zobrazit | Stáhnout    

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou pro všechny uchazeče

Přijímačky NANEČISTO

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Termíny přijímacích zkoušek 2019/2020

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020. A)  Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny: Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia: 1. termín: úterý 14. dubna 2020 2. termín: středa 15. dubna 2020 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 2. termín: pátek 17. dubna 2020 B)  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 13. května 2020 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE SE SPORTOVNÍM  ZAMĚŘENÍM

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Pekař Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2019-2020

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 4. prosince 2019 od 9:00 do 17:00 hod.     - prezentace všech oborů     - zábavné soutěže     - informace o vzdělávání     - organizace a průběh přijímacího řízení     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - a další         ► úterý 28. ledna 2020 od 9:00 do 16:00 hod.     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s

Ukázky zadání přijímacích zkoušek z předchozích let

Rok 2019 - přijímací zkoušky: II. termín (15. 4. 2019) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2019 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2019)   Český jazyk a literatura Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout Rok 2018 - přijímací zkoušky: II. termín

Přihlášky ke studiu platné
pro školní rok 2019 - 2020

   Studijní čtyřleté obory  Přihláška Ekonomické lyceum Stáhnout   Přihláška Hotelnictví Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením Stáhnout   Nástavbový dvouletý obor Přihláška Gastronomie Stáhnout Učební tříleté obory   Přihláška Cukrář Stáhnout   Přihláška Pekař Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita