P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE SE SPORTOVNÍM  ZAMĚŘENÍM

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2018 - 2019

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 6. prosince 2018 - pouze na pracovišti Bratříků: 9:00 - 17:00 hod.     - zábavné soutěže     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - prezentace všech oborů     - informace o vzdělávání     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - ..... a možná přijde i Mikuláš         ► čtvrtek 30. ledna 2019 - na pracovištích Bratříků i Kyjovská: 9:00 - 16:00 hod.     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného

Přehled termínů přijímacího řízení 2018-2019

  Důležité termíny týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2018/19 Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:     V Havlíčkově Brodě dne 2. listopadu 2018 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Přijímačky NANEČISTO 2019

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2019

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou

Přihlášky ke studiu platné
pro školní rok 2018 - 2019

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Pekař Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro

Ukázky zadání přijímacích zkoušek

Rok 2018 - přijímací zkoušky: II. termín (16. 4. 2018) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2018 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2018) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika

Pro rodiče

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita