P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE SE SPORTOVNÍM  ZAMĚŘENÍM

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Pekař Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2019-2020

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 4. prosince 2019 od 9:00 do 17:00 hod.     - prezentace všech oborů     - zábavné soutěže     - informace o vzdělávání     - organizace a průběh přijímacího řízení     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - a další         ► úterý 28. ledna 2020 od 9:00 do 16:00 hod.     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s

Přihlášky ke studiu platné
pro školní rok 2018 - 2019

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Pro žáky

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev