P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020. Seznam přijatých uchazečů Zobrazit | Stáhnout

2. kolo přijímacího řízení 2019-2020

   Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2019 - 2020   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 27. května 2019 2. Termín přijímacího řízení 28. květen 2019   3.  Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 28. květen 2019 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy. Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.   4.  Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se

Výsledky přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným evidenčním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020, které obsahují: Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a pořadím

Výsledky přijímacího řízení
do oborů vzdělání s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020, které obsahují: Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a

Přípravné kurzy - informace
pro přihlášené uchazeče

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pracoviště Bratříků v plánovaných termínech a časech: český jazyk a literatura:  úterý 19. 2. 2019 od 14:30 do 16:15 hodin   matematika: čtvrtek 21. 2. 2019 od 14:30 do 16:15 hodin K přípravným kurzům se závazně přihlásilo celkem 44 žáků základních škol, z nichž 43 má zájem o matematiku a 42 o český jazyk. Uchazeči jsou rozděleni podle abecedy do dvou učeben č. 110 a č. 111 umístěných ve

Informace pro přihlášené účastníky
k "PŘIJÍMAČKÁM NANEČISTO"

  Přijímačky NANEČISTO se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků ve  středu 6. února 2019 od 13:00 hodin. Uchazeči jsou rozděleni do 4 učeben umístěných v I. a II. patře budovy školy - abecední rozdělení žáků do jednotlivých učeben je k dispozici v následujících dokumentech. Seznamy žáků budou navíc umístěny na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy a také na dveřích příslušných učeben.  Učebna č. 110 - I.patro: příjmení začínající na BÁR - HOR Zobrazit | Stáhnout Učebna č. 111 - I. patro:

Uzávěrka přihlášek k přijímačkám NANEČISTO

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá ve středu 6. února 2019 od 13:00 hodin pro žáky 9. tříd základních škol "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO". Písemnou přihlášku je třeba podat nejpozději do pátku 1. února 2019 - podrobnější informace viz zde..... Přihlášky podané po tomto termínu už bohužel nebudou zařazeny z časových, technických a organizačních důvodu do připravovaného rozpisu uchazečů. V Havlíčkově Brodě dne 30. ledna 2019 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Základní informace k přijímacímu řízení 2019

  Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2019   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout     Havlíčkův Brod 29. ledna 2019                                                                         Mgr. Jiří Forman                                                              

Kritéria 1. kola PŘ 2019-2020

   Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2019-2020   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání   do 1. března 2019   2. Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů     Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE SE SPORTOVNÍM  ZAMĚŘENÍM

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2018 - 2019

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 6. prosince 2018 - pouze na pracovišti Bratříků: 9:00 - 17:00 hod.     - zábavné soutěže     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - prezentace všech oborů     - informace o vzdělávání     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - ..... a možná přijde i Mikuláš         ► čtvrtek 30. ledna 2019 - na pracovištích Bratříků i Kyjovská: 9:00 - 16:00 hod.     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného

Přehled termínů přijímacího řízení 2018-2019

  Důležité termíny týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2018/19 Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:     V Havlíčkově Brodě dne 2. listopadu 2018 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Přijímačky NANEČISTO 2019

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2019

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou

Přihlášky ke studiu platné
pro školní rok 2018 - 2019

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Pekař Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro

Ukázky zadání přijímacích zkoušek

Rok 2018 - přijímací zkoušky: II. termín (16. 4. 2018) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2018 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2018) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika

Pro žáky

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita