Přijímačky NANEČISTO 2019

Zobrazeno: 2374

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání:

 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE
 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením
 • 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ
 • 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM
 • 65-41-L/51  GASTRONOMIE

A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejícch letech, tzv. "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO". Žáci si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Rovněž obsahová náplň i forma zadání bude přesně odpovídat připravovaným "ostrým" testům.  Přijímačky nanečisto budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.
 

Důvod účasti:
 • generálka na ostrou verzi přijímacích zkoušek
 • odbourání trémy a obavy z neznámého prostředí
 • seznámení se s formou a obsahem připravovaných testů
 • ověření si stávajících vlastních znalostí a vědomostí před přijímacím řízení
 • okamžité vyhodnocení úspěšnosti žáka v daném testu
 • vyzkoušení si testování ve skutečném prostředí
 • volba vhodné strategie při řešení jednotlivých testů
Základní informace:
 • Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851
 • Termín: středa 6. února 2019
 • Čas zahájení: 13:00 hodin
 • Předpokládaný čas ukončení: 17:00 hodin
 • Harmonogram vlastního testování:

Časové období Činnost
13:00 - 13:10 Zahájení, úvodní administrace
13:10 - 14:10 I. test
14:10 - 14:20 Přestávka
14:20 - 15:25 II. test + administrace
15:25 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:15 Rozbor a vyhodnocení I. testu
16:15 - 17:00 Rozbor a vyhodnocení II. testu

 • Termín pro odevzdání závazné přihlášky: nejpozději do 1. února 2019
 • Přihlášku lze rovněž vyplnit a odevzdat na dnu otevřených dveří - 30. ledna 2019 

 • Bez písemné a včas podané přihlášky nebude možné se cvičného testování zúčastnit

V Havlíčkově Brodě dne 23. listopadu 2018

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita