Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2019

Zobrazeno: 1548

 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.

 

Termíny přípravných kurzů:

 

    Den    Datum    Čas    Předmět
    Úterý    19. února 2019     14:30 - 16:15    Český jazyk
    Čtvrtek    21. února 2019     14:30 - 16:15    Matematika

 

 

Základní informace:

 

  • Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851.
  • Rozsah kurzů: český jazyk - 2 vyučovací hodiny; matematika - 2 vyučovací hodiny.
  • V případě vlastního uvážení je možno se přihlásit pouze na jeden z nabízených předmětů.
  • V rámci přípravných kurzů lze odevzdávat vyplněné přihlášky ke studiu na naší škole.
     
Registrace uchazečů:
  • Na základě písemné přihlášky (viz formulář)
  • Možnosti podání přihlášky:

a) v rámci lednového DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  - 30. ledna 2019

b) během PŘIJÍMAČEK NANEČISTO dne 6. února 2019 přímo na místě do připraveného seznamu,

c) ostatní zájemci písemně na daném formuláři nejpozději do 15. února 2019.

  • Způsob odevzdání přihlášky:

a) elektronicky na adresu sedlak@oahshb.cz 
b) poštou na adresu školy
c) osobně v sekretariátu školy
 

Formulář přihlášky:

V Havlíčkově Brodě dne 5. prosince 2018

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev