Profilová část MZ 2018 - 2019

Zobrazeno: 2222

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Forma profilové zkoušky

 
a)  písemná zkouška

b)  praktická zkouška

c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí
 

Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání

 

Profilová část pro obor  O B C H O D N Í   A K A D E M I E
Profilová část pro obor  E K O N O M I C K É   L Y C E U M
Profilová část pro obor   H O T E L N I C T V Í   

V Havlíčkově Brodě dne 3. září 2018

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita