Projektový den "Učíme se ze života pro život"

Zobrazeno: 903

V pondělí 25. února 2019 jsme pro všechny žáky 2. a 3. ročníku maturitních oborů uspořádali v rámci projektu IKAP „Učíme se ze života pro život“ projektový den s cílem podpory rozvoje podnikavosti, kreativity a iniciativy.

Studenti byli rozděleni do 20 týmů, ve kterých se potkali, někdy i poprvé, žáci různých ročníků a oborů. V první části projektového dne se žáci dozvěděli téma, které měli v následujících třech hodinách zpracovat formou prezentace. Tu bylo poté třeba obhájit před tříčlennou komisí složenou z učitelů.

Byla prezentována témata SWOT analýza, Podnikatelský záměr, Zaměstnanecké benefity a Marketingový nástroj naší školy.

   

V jednotlivých zadáních byly na konci dne vyhlášeny vítězné týmy, které jako odměnu obdržely drobné propagační předměty školy.

Přínosem pro žáky byla určitě zkušenost, kterou si odnesli z týmové spolupráce, dále si také zkusili jinou formu seznámení se s tématem a jeho zpracováním než při běžném vyučování v lavicích.

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev