IKAP – „Učíme se ze života pro život“

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656   I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Více informací na stránkách Kraje Vysočina: zde V naší škole se zapojilo 8 učitelů a 5 vedoucích zájmových

Projekt: "Podpora žáků a učitelů = cesta
k jejich rozvoji"

Název projektu: Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005957

Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme: koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro

Projekt: Vstupenka do Evropy

V rámci programu Erasmus+ jsme v roce 2016 realizovali jazykové kurzy na Maltě a v Německu. Získané materiály z těchto kurzů nabízíme ke sdílení.   Pracovní listy - anglický jazyk PL č. 1 - ANJ Zobrazit | Stáhnout PL č. 2 - ANJ Zobrazit | Stáhnout Pracovní listy - německý jazyk PL č. 1 - NEJ Zobrazit | Stáhnout PL

"Vstupenka do Evropy"
- projekt programu ERASMUS+

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 - 2020 jsme získali finanční prostředky na projekt „Vstupenka do Evropy“ v programu Erasmus+ Klíčová akce 1 - Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 mohou školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Náš projekt trvá od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. Během tohoto období vyjede 5 pracovníků školy na jazykové kurzy do zahraničí. Projekt si klade za cíl umožnit pracovníkům další profesní rozvoj a zkvalitnit podmínky pro evropskou spolupráci. Tím dosáhneme vylepšení výuky jazyků na naší škole a lépe

Nový projekt pro žáky gastronomických oborů
s výučním listem

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. oslovil vedení Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a nabídl žákům gastronomických oborů s výučním listem zapojení do projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (číslo projektu CZ.02 3 61/0.0/16/012/0000606). Projekt se zaměřuje na všeobecné vzdělávání žáků a na oblast jejich praktického uplatnění v budoucím zaměstnání. V průběhu školního roku 2016/17 proběhnou v rámci projektu dvě vzdělávací aktivity: 1. Cyklus všeobecných workshopů. 2. Exekutivní a praktické týdny. Do projektu byli zapojeni žáci třídy C2.K, oborů vzdělání Kuchař – číšník a Cukrář. Úvodní čtyřhodinový workshop proběhl za účasti Ing. Vítězslava Malého a lektorky

Projekt RAMPS - VIP III

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více informací na www.nuv.cz/ramps.    

Digitální učební materiály

Naše škola se podílí na projektu EU peníze školám. Zde naleznete všechny DUMy vypracované naší školou v rámci projektu.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev