Stáž ve stylu RAW

  Naše škola realizuje projekt Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji v rámci výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytne personální podporu prostřednictvím školního psychologa a umožní aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů. Spolupráci školy se zaměstnavateli realizujeme pomocí stáží pedagogů u zaměstnavatelů. Jednu takovou stáž absolvovala učitelka odborného výcviku oboru CUKRÁŘ v cukrárně Sweet Secret of Raw v Jihlavě. Zde se seznámila s podstatou výroby zákusků a jídel ve stylu „raw“ (= živá strava). Po dohodě se zástupcem této cukrárny

Projektový den "Učíme se ze života pro život"

V pondělí 25. února 2019 jsme pro všechny žáky 2. a 3. ročníku maturitních oborů uspořádali v rámci projektu IKAP „Učíme se ze života pro život“ projektový den s cílem podpory rozvoje podnikavosti, kreativity a iniciativy.

IKAP – „Učíme se ze života pro život“

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656   I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Více informací na stránkách Kraje Vysočina: zde V naší škole se zapojilo 8 učitelů a 5 vedoucích zájmových

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita