Frazémy jako malované

V hodinách českého jazyka a komunikace jsme se věnovali frazeologii, proto jsme se v rámci projektové práce rozhodli výtvarně zpracovat některé frazémy a formou dotazníků zjistit, jak dnešní mládež frazémy zná. Cílem ztvárněných frazémů je pobavit a přiblížit toto téma. Frazémy neboli idiomy jsou ustálená slovní spojení. Člení se na: přísloví ( Ať levice neví, co činí pravice.) přirovnání (zima jako v Rusku) rčení (sedm tučných a sedm hubených let) pranostiky (Únor bílý - pole sílí.) pořekadla (Odvážnému štěstí přeje.). Některé pocházejí

Rodná jména pod drobnohledem

Je to naše, ale ostatní to používají více než my… ano, mluvit budeme o jménech! Ačkoli se to nezdá, hrají v našem životě důležitou roli. Výběr jména je třeba zvážit a řádně promyslet. Někteří se se jménem ztotožní, pro jiné se může stát noční můrou a záchranu budou hledat v přezdívkách. My jsme se ve výuce českého jazyka jmény zabývali. Jelikož nás téma zaujalo, rozhodli jsme se na křestní jména zaměřit a pokusit se je zábavnější formou rozebrat. Speciálně jsme se zaměřili na křestní jména na naší škole. Nevěřili byste, kolik jmen je zde společných, a totožných dokonce i v příjmeních. Rozhodli jsme

PŘEZDÍVKY A JEJICH UŽÍVÁNÍ

     Ptát se někoho, co je to přezdívka, by bylo určitě zbytečné. Pravděpodobně každý z nás nějakou má nebo alespoň někdy měl. My jsme se letos přezdívkami zabývali i ve výuce českého jazyka, přezdívky totiž patří mezi osobní vlastní jména. A protože nás to docela zajímalo, tak jsme se společně s paní učitelkou Mgr. Zrnovou rozhodli, že se na přezdívky podíváme trochu podrobněji - jak vznikají, co je nejčastějším východiskem vzniku přezdívky, jaké problémy mohou být spojeny s jejich užíváním.     Proto jsme nejprve podnikli pátrání ve svém širokém okolí a pořídili poměrně rozsáhlý soubor přezdívek (519). Přitom jsme zapsali samozřejmě i jméno a

Známe význam cizích slov?

     Prvním podnětem byla ukázka díla Williama Shakespeara "Sen noci svatojánské", kterou jsme společně četli v čítance. Právě v této hře je prvek komična postaven na přejatých slovech. My, jakožto čtenáři, jsme se dostali do situace, kdy většina třídy nepochopila, v čem se ukrývá vtip. Z úsměvů šlo odhadnout, kdo pochopil humor, kdo si myslí, že pochopil, a kdo nepochopil, ale alespoň se usmívá. Všimla si toho i naše paní učitelka Mgr. Iva Sobotková, která poznala, že slovní zásoba v okruhu přejatých slov u dospívajících žáků není zrovna obsáhlá. A tím odstartovala projekt.      Kolektiv naší třídy se rozdělil na

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita