Rodná jména pod drobnohledem

Zobrazeno: 4666

Je to naše, ale ostatní to používají více než my… ano, mluvit budeme o jménech!
Ačkoli se to nezdá, hrají v našem životě důležitou roli. Výběr jména je třeba zvážit a řádně promyslet. Někteří se se jménem ztotožní, pro jiné se může stát noční můrou a záchranu budou hledat v přezdívkách.

My jsme se ve výuce českého jazyka jmény zabývali. Jelikož nás téma zaujalo, rozhodli jsme se na křestní jména zaměřit a pokusit se je zábavnější formou rozebrat. Speciálně jsme se zaměřili na křestní jména na naší škole. Nevěřili byste, kolik jmen je zde společných, a totožných dokonce i v příjmeních.

Rozhodli jsme se vytvořit dotazník, ve kterém jsme například zjišťovali oblíbenost, původ a frekvenci jmen.

Poté jsme srovnali nejužívanější křestní jména v České republice se jmény, které se nejvíce vyskytují u nás na škole. Nejčastější ženské jméno v České republice je Marie a mužské jméno je Jiří. Další výsledky našeho bádání najdete v níže uvedených tabulkách.

Z průzkumu vyplynulo, že nejpočetnější česká jména se na naší škole moc neuplatňují, nejspíše se jedná o jména, která užívá starší generace. V současnosti se už volí zajímavější jména, často cizího původu. Přesto ta tradiční stále přežívají.

Při vyhledávání jmen jsme zjistili jednu zajímavost – nejužívanější jména v České republice jsou významově často velmi podobná. Nejčastější význam křestních jmen se týká Boha, například: Bůh je milostivý, podobný Bohu, milovaný Bohem. Proto je dobré si zjistit, co jaké jméno znamená, třeba i vám to jednou usnadní výběr jmen pro vaši budoucí ratolest.

Studenti třídy E3.
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev