Sametový pátek

Zobrazeno: 3932

V pátek 14. listopadu 2014 se na naší škole při příležitosti nadcházejícího 25. výročí Sametové revoluce uskutečnil projektový den k událostem, které vedly k pádu komunistického režimu v bývalém Československu.

Program tzv. Sametového pátku zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Forman úvodním slovem k významu Listopadu 1989. Žáci se poté vystřídali na několika aktivitách, které připravily učitelky společenskovědních předmětů, dobové písničky s žáky nacvičila Mgr. Iva Běloušková.

V hale v 1. patře žáci vyslechli přednášku historiků Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Michala Kampa a Aleny Jindrové na téma 17. listopad na Havlíčkobrodsku.

 

V učebnách zhlédli dokument „Tenkrát“ o událostech roku 1989. S učiteli poté měli možnost o tomto tématu diskutovat.

Ve školní kavárně se četly úryvky z textů vztahujících se k událostem 17. listopadu a třída E2. je doplnila písničkami, které tehdejší atmosféru dotvářely. Vyvrcholením této části byla Modlitba pro Martu v podání Ivy Bělouškové. Žáci její výkon i vystoupení všech účinkujících odměnili spontánním potleskem.

Cílem Sametového pátku bylo připomenout žákům události, které vedly k návratu svobody a demokracie do naší země. Chtěli jsme, aby si uvědomili, že jde o hodnoty, které nejsou samozřejmé a je-li to potřeba, musí se o ně i bojovat. Přáli bychom si, aby mladá generace, která již zanedlouho bude svobodu a demokracii sama střežit, si je nenechala již nikdy vzít.

Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě a realizaci programu podíleli.

Vedení školy

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita