Sázeli jsme lípy

Zobrazeno: 1292

Kraj Vysočina by se rád zapsal do České knihy rekordů jako region, v němž se v průběhu deseti dnů vysadí nejvíc národních stromů - lip. Hromadné sázení lip na Vysočině probíhá v období od 19. do 28. října 2018 a zapojit se může každý, kdo má zájem připomenout si významné jubileum naší státnosti, vyjádřit sepětí s předky a udělat něco smysluplného. Celý projekt je příspěvkem k oslavám 100. výročí vzniku samostatné republiky - podrobnější informace na stránkách www.lipyvysociny.cz

Do tohoto projektu, který vyhlásila Agentura Dobrý den z Pelhřimova, se zapojila i Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Slavnostní akt sázení lip se uskutečnil ve čtvrtek 25. září 2018 na obou pracovištích školy. Zapojili se učitelé, vedení školy a hlavně  žáci. 

Pracoviště Bratříků

Úvodní slovo k zahájení celé akce pronesl ředitel školy Mgr. Jiří Forman, který se jako první ujal vlastního aktu sázení. Následovali další učitelé a žáci, kteří na závěr - pod taktovkou Mgr. Květy Klímové - zazpívali Masarykovou oblíbenou lidovou píseň "Ach synku, synku".

 

Pracoviště Kyjovská

Slavnostní akt na pracovišti Kyjovská byl umocněn přítomností radní Kraje Vysočina pro oblast školství Ing. Jany Fialové, MBA, a obchodního a ekonomického rady Velvyslanectví Španělska pana José Manuela Revuelta, kteří se jako první chopili rýče a zahájili sázení lípy. Vystřídali je další pedagogičtí pracovníci a žáci třídy C2. Také zde na závěr zazpívali žáci lidovou píseň "Ach synku, synku".  

   
   
   


V Havlíčkově Brodě dne 25. 10. 2018

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev