Sdělení pro strávníky školní jídelny Bratříků

Zobrazeno: 3907


 

Noví strávníci (žáci 1 ročníků a všichni kdo nebyli přihlášeni) se musí ke stravování přihlásit osobně u vedoucí školní jídelny paní Dany Čechové. Dostaví se s přihláškou, potvrzením o sjednaném inkasu a zálohou na stravování v hotovosti do kanceláře paní vedoucí v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin.

Strávníci, kteří jsou z předchozích let přihlášeni ke stravování a hradí stravné bezhotovostně z účtů (studenti vyšších ročníků OA a HŠ a SPŠS, zaměstnanci, bývalí zaměstnanci) nebudou na září 2016 automaticky přihlášeni. Každý se musí přihlásit individuálně na webu www.strava.cz v záložce "Objednávky" zaškrtnutím jídla na příslušný den.

Od října 2016 budou všichni, kdo hradí stravné bezhotovostně (z účtů), přihlášeni automaticky a naopak každé jídlo, které nebudou chtít, je třeba si na webu odhlásit! Přes web si přihlašujete, odhlašujete a volíte jednotlivá jídla. Pokud budete chtít nějakou trvalou změnu v nastavení stravování v systému (např. trvale bez pátků) musíte přijít k paní Čechové změnu osobně nahlásit a ona ji do systému zadá.

Ten, kdo nechce být od října 2016 na stravu přihlášen, musí přijít rovněž osobně k paní Čechové a požádat ji o trvalé zablokování stravování.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní jídelny paní Danu Čechovou:

V Havlíčkově Brodě dne 25. 8. 2016

Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev