Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Zobrazeno: 3560

 


Již tradičně se v předvánočním období sešli naši studenti se zájmem o český jazyk, aby poměřili své znalosti a dovednosti ve školním kole olympiády. Celkem se letos zúčastnilo 21 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (11), Ekonomické lyceum (9) a Hotelnictví (1).

Soutěžící museli jako obvykle prokazovat své znalosti ve dvou oblastech: v části mluvnické a v části slohové. Část věnovaná jazykové složce byla poměrně náročná, body mohli získat jen ti, kdož prokázali bohatou slovní zásobu, znalosti z nauky o významu a stavbě slova a také znalosti o stavbě věty. Zároveň museli osvědčit, že mají nejen znalosti, ale sami umí s jazykem pracovat.

Část věnovaná slohu ukládala téma „Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku“ a pro zpracování měl být použit především vyprávěcí slohový postup kombinovaný s postupem popisným či úvahovým. Přístupy soutěžících k tématu byly různorodé, od tradičního pojetí až k různým experimentům.

Výkony soutěžících pečlivě zvažovala a hodnotila komise ve složení Mgr. Jarmila Zrnová, Mgr. Iva Sobotková a Mgr. Iva Běloušková.

Výsledky jsou následující:

1. místo:  Tereza Dubnová (třída E3.)
2. místo:  Aneta Peřinová (třída E2.)
3. místo:  Matěj Kalenský (třída E3.)

Vítězům školního kola upřímně blahopřejeme!

Svými znalostmi si zajistili účast v okresním kole, které se bude konat 15. 2. 2016 v havlíčkobrodském AZ Centru. Věříme, že budou dobře reprezentovat naši školu.

Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast ve školním kole Olympiády z českého jazyka, za jejich iniciativu i zájem o mateřský jazyk.

 

Mgr. Jarmila Zrnová, předsedkyně PK ČJL
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita