Školní poradenské pracoviště - konzultační hodiny

Zobrazeno: 2399

 

Školní poradenské pracoviště při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pracuje ve školním roce 2017 - 2018 v následujícím složení: 

1. výchovný poradce: Mgr. Věra Sobotová

2. školní metodik prevence: PhDr. Jaromíra Kvačková

3. školní psycholog: Mgr. Bohuslav Kůrka

4. asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním: Ing. Monika Prchalová

 

 • Přehled konzultačních hodin a kontaktů na výše uvedené pracovnice:

  Zobrazit | Stáhnout   


   
 • Náhled - konzultační hodiny:

   

Pracovníci školního poradenského pracoviště se věnují zejména:
 • integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • integraci a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí,
 • integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním,
 • primární prevenci rizikového chování,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s neprospěchem.
   

Úzce spolupracují:

 • s Pedagogicko-psychologickou poradnou Havlíčkův Brod,
 • se SPC Havlíčkův Brod,
 • se sociálními odbory MÚ,
 • s Policií ČR.
 

 

 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
 • sídlo: Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod
 • ředitelka: Mgr. Eva Stloukalová
 • telefon: 569 422 171
 • e-mail: ppp@hbnet.cz
 • fax + záznamník: 569 425 954
 • poradenská služba: denně od 7:00 do 16:00 hod.

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 29. září 2017

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev